Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Чорнотисянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04351436) був реорганізований і увійшов до складу Ясінянської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Рішення " Про встановлення місцевих податків і зборів на території села Чорна Тиса на 2019 рік.

ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

                                     Код згідно з КОАТУУ 2123687500

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 26  червня  2018 року                      № 449.

с. Чорна Тиса.

Про встановлення місцевих податків і зборів

на території села Чорна Тиса на 2019 рік.

 

            Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,керуючись положеннями статей 4,10,12,268,293 Податкового кодексу України,пунктом  24 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою наповнення сільського бюджету, сесія сільської ради

вирішила:

1. Встановити на території Чорнотисянської сільської ради наступні місцеві податки :

- податок на майно , в тому числі:

а) податок на нерухоме майно,відмінне від земельної  ділянки;

б) транспортний податок;

в) плата за землю.

- єдиний податок;

- туристичний збір.

2.Затвердити:

- Положення про оподаткування податком на  нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки   (додаток 1);      

- Положення про оподаткування транспортним податком (додаток 2);

- Положення про оподаткування платою за землю (додаток 3) ;

- Положення про оподаткування єдиним податком (додаток 4).

- Положення про туристичний збір (додаток 5).

3.Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до сільського бюджету місцевих  податків здійснюється Рахівською державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Закарпатській області. 

4. Дане  рішення оприлюднити офіційному сайті Чорнотисянської сільської  ради та у районній газеті «Зоря Рахівщини».

5.Визнати  таким,що втратили чинність рішення сесії  Чорнотисянської сільської ради   від  10.07.2017 року, а саме:

-  « Про встановлення ставки податку на нерухоме майно,відмінне від земельної  ділянки»;

-  «Про звільнення від сплати  податку на нерухоме майно,відмінне від земельної  ділянки»;

-  « Про затвердження Положення та встановлення ставки транспортного податку на території сільської ради на 2019 рік»;

-  « Про затвердження Положення про єдиний податок»;

-  «Про затвердження Положення про туристичний збір».

6.Дане  рішення  набирає чинності з 01.01.2019 року.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію.

 

      Сільський голова                                               І.Д.Павлючок

 

Додаток 3

до рішенняЧорнотисянської                

сільської  ради

« 25  » червня  2018 р. 

 № 449.

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО

ПОДАТОК  НА НЕРУХОМЕ  МАЙНО, ВІДМІННЕ  ВІД  ЗЕМЕЛЬНОГО  ПОДАТКУ

  1.  Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

         Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

         якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

          якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.     

  1. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

         2.2. Не є об’єктом оподаткування:

об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади,  Чорнотисянської сільської ради, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

 будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 гуртожитки;

 житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням   міської ради;

 об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам                 з їх числа,  визнаним  такими  відповідно  до  закону,  дітям - інвалідам,  які

виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

 будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

3. База оподаткування

         3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Пільги із сплати податку

         4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 100  кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх                           кількості -  350 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх                 часток), -  на 450 кв. метрів.

г) гаражі – гаражі (наземні і підземні) та вкриті автомобільні стоянки.

д) встановити стовідсоткову пільгу з податку на нерухоме майно для релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги з податку, що сплачується   з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5. Ставка податку

         5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються  у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування   і  визначені в додатках 1, 2 до рішення.

         6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.       

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту  4.1 пункту  4 додатка 1 до рішення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4    додатка 1 до рішення та  відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4  додатка 1 до рішення  та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів  «б» та «в»  цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку,   обчисленого   згідно  з  підпунктом   7.1  пункту  7  додатка 1   до

рішення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема,  Чрнотисянської  сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня  року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

         7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

         7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному

Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому  Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

         8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

         8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 9. Порядок сплати податку

 9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до  міського бюджету   згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 10. Строки сплати податку

 10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до                   30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

           Інші питання щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.  

           Секретар сільської ради:                                               М.В.Гринюк

 

                                                       

                                                  У К Р А Ї Н А

                           ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

             РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

            ДВАДЦЯТЬ СЬОМОЇ  СЕСІЇ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від “  25 ”  червня 2018 року             № 450

 

Про  затвердження Положення про єдиний податок

 

 

          У відповідності до статті 7, ст. 8 ст. 10 ст. 12  п. 12. 3  ст. 293, ст. 294, ст. 295, ст. 296 Податкового кодексу України,  за рекомндаціями постійної  комісії  з  питань бюджету та керуючись пункотм 24  пп 1. ст. 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні»  сесія Чорнотисянської сільської  ради

                              В И Р І Ш И Л А:

1 .Затвердити Положення про єдиний податок з додатком 1.  

2.Установити ставки єдиного податку , згідно з додатком 2.

3. Оприлюднити це рішення  на офіційному сайті Чорнотисянської сільської  ради та у районній газеті «Зоря Рахівщини».

4. Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до сільського бюджету місцевих податків здійснюється Рахівською державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у  Закарпатській області.

5. Рішення 15-ї сесії Чорнотисянської сільської ради УІІ-го  скликання  № 249 від 10.07.2017 року  визнати такими, що втратило чинність.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію .

                                                   За дане рішення проголосувало за- 10 депутатів.

Проти –немає, рішення прийнято одноголосно.

     Сільський голова:                                                          Павлючок І.Д.

                                                     

 Додаток 1

 до рішення

 Чорнотисянської с/ ради

                                                                                                « 25 »  червня  2018 року

  № 450

  ЄДИНИЙ ПОДАТОК

1.Платники єдиного податку                                  

            Суб»єкти  господарювання,   які   застосовують  спрощену   систему

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку :

            1)перша група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та /або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

            2)друга група - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що відповідають сукупності таких критеріїв:

            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

            обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

            Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

            3)третя група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи-суб»єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

            4)четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які перебувають у трудових відносинах з платником  єдиного  податку  - фізичною   особою,   не   враховуються   наймані  працівники,  які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю  і  пологами  та  у відпустці  по  догляду  за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

2

         При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

2. Не  можуть  бути  платниками  єдиного  податку  суб»єкти господарювання, які визначені пунктом 291.5 та  291.51 статті 291 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

         3. Ставки єдиного податку.

   3.1. Для першої  групи ставка единого податку встановлена п.293.1 у відсотках (фіксована ставка0 до розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на перше число звітного року. Бюджетом на 2019 рік встановлений прожитковий мінімум на 1 січня.

Відсоток ставки  для першої групи становить від 1 % до 10 % розміру прожиткового мінімуму на 1 січня податкового (звітного) року. Конкретна ставка податку залежно від виду діяльності підприємця вихначається місцевими радами відповідно до п.293.2 ПКУ.

   3.2. Ставка єдиного падотку на ФОП на другій групі встановлена у відсотказ (фіксована ставка) до розміру мінімальної зарплати ( МЗП) встановленого на 01 січня податкового (звітного) року. Розмір мінімальної заробітної плати визначається в Законі  про Державний бюджет на відповідний рік. Конкретний розмір ставки встановлюється місцевими радами аналогічно першій групі.

Відсоток ставки для даної групи становить від 2 % до 20 % від розміру мінімальної зарплати на 1 січня податкового (звітного) року.У 2019 році максимальна ставка єдиного податку для другої групи буде становити  20 % .

   3.3. Для підприємців платників єдиного податку на третій групі ставка розраховується у відсотках до доходу. Відсоток ставки для даної групи становить 3 % доходу(якщо ФОП є платником ПДВ) і 5 % доходу ( для не платників ПДВ).

            3.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і другої  груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

           3.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської,  селищної  або  міської  ради  застосовується  максимальний  розмір  ставки  3

єдиного  податку,  встановлений  статтею 293 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями для відповідної групи таких платників єдиного податку.

4. Податковим (звітним) період для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік, для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал,  що визначено статтею 294 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

5.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного  податку визначаються статтею 295 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

6. Ведення обліку, складання звітності платниками єдиного податку визначаються статтею 296 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

7. Особливості нарахування сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку, їх відповідальність визначаються згідно зі статтями 297, 300 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

            Інші питання  щодо застосування спрощеної системи оподаткування, які не врегульовані даним розділом, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим  кодексом України.

 

 Секретар сільської ради:                                                           М.В.Гринюк

 

                                                  У К Р А Ї Н А

                           ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

             РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

               ДВАДЦЯТЬ СЬОМОЇ  СЕСІЇ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “  25 червня 2018 року              № 451

 

Про затвердження Положення  про туристичний збір

 

Відповідно до  статті  140, 143, 144 Конституції України, статті  8 п.8.3., ст 10 п.10.2.3,, ст.12 п. 12.3, ст 268  Податкового  кодексу України, керуючись  пп 24 п. 1 ст. 26 Законку України  « Про місцеве самоврядування в Україні»  сесія  Чорнготисянської  сільської  ради 

                            В И Р І Ш И Л А:

1 Затвердити Положення про туристичний збір  (Додаток 1).

2. Оприлюднити це рішення  на офіційному сайті Чорнотисянської сільської  ради та у районній газеті «Зоря Рахівщини».

3. Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до сільського бюджету місцевих податків здійснюється Рахівською державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у  Закарпатській області.

4. Рішення 15-ї сесії Чорнотисянської сільської ради УІІ-го  скликання  № 250 від 10.07.2017 року  визнати такими, що втратило чинність.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію .

 

                                                  За дане рішення проголосувало: за- 10 депутатів.

                                                 Проти –немає, рішення прийнято одноголосно.

 

                        Сільський голова:                            Павлючок І.Д.

 

                                                                                                       Додаток № 1

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                рішенням Чорнотисянської

                                                                                         сільської ради

№ 451 від «25» червня 2018 р.

 

П о л о ж е н н я

про туристичний збір на території Чорнотисянської сільської ради

  1. Загальні положення

Туристичний збір встановлюється на підставі ст.268 Податкового кодексу України.

  1. Платники збору

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Чорнотисянської сільської ради, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на території Чорнотисянської сільської ради;

б) особи, які прибули на територію Чорнотисянської сільської ради у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули на територію Чорнотисянської сільської ради за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

  1. Ставка збору

Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 цього Положення.

  1. База справляння збору

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

  1. Податкові агенти.

Справляння збору може здійснюватися :

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

  1. Особливості справляння збору

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

  1. Порядок сплати збору

Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у Рахівській державній податковій інспекції Головного управління ДФС у    Закарпатської області .

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар сільської ради                                                          М.В. Гринюк.

                                             

                                                  У К Р А Ї Н А

                           ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

             РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                  ДВАДЦЯТЬ СЬОМОЇ СЕСІЇ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від “  25 ”  червня  2018 року           № 452

Про  затвердження Положення та встановлення ставки  транспортного податку на території сільської ради на 2019 рік.

           Керуючись п.24 ст. 26, ст.69  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7, 10, 12 розділу І, ст.267 Податкового кодексу України,  сесія сільської  ради

                              В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про транспортний податок на території Чорнотисянської сільської ради на 2019 рік.

 2. Встановити ставку транспортного податку на території Чорнотисянської сільської ради на 2019 рік, згідно додатку.

3. Оприлюднити це рішення  на офіційному сайті Чорнотисянської сільської  ради та у районній газеті «Зоря Рахівщини».

4. Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до сільського бюджету місцевих податків здійснюється Рахівською державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у  Закарпатській області.

5. Рішення 15-ї сесії Чорнотисянської сільської ради УІІ-го  скликання  № 247 від 10.07.2017 року  визнати такими, що втратило чинність.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію 

                                                  За дане рішення проголосувало за- 10  депутатів.

                                                 Проти –немає, рішення прийнято одноголосно.

                        Сільський голова:                            Павлючок І.Д.

 

                                                                                Додаток № 1

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                     рішенням Чорнотисянської

                                                     сільської ради                               

               № 452 від «25» червня  2018 р.                                                                                           

 

Положення

про транспортний податок

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього положення є об’єктами оподаткування.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше  5 років і мають об’єм циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, легкового автомобіля, модель, марка.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього положення.

4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього положення.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснює контролюючий орган за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2019 року подати контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2019 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючому органу відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

       Секретар сільської ради:                                                                    М.В.Гринюк                                                                                                       

                                                                  

У К Р А Ї Н А

ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ  СЬОМА    СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Код згідно з КОАТУУ 2123687500

 

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

Від  25 червня 2018 року                             № 453

 

«Про встановлення ставок та пільг із сплати

земельного податку на 2019 рік

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483, сесія  Чорнотисянської сільської ради сільської  ради

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Чорнотисянської  сільської  ради Рахівського району  Закарпатської  області:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Затвердити положення про плату за землю на території Чорнотисянської сільської ради згідно з додатком № 3.

           3. Оприлюднити дане  рішення та на офіційному сайті Чорннотисянської  сільської  ради.

           4. Контроль за виконанням рішення покласти на планово-бюджетну постійну комісію .

5. Рішення 15-ї сесії  Чорнотисянської сільської ради УІІ скликання № 253 від 10.07.2017 року визнати такими, що втратили чинність.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

 

 За дане рішення проголосувало за  -  10  депутатів.

         проти немає, рішення прийнято одноголосно.

 

         СІЛЬСЬКИЙ   ГОЛОВА                                                   І. Д. Павлючок

                                                                 Додаток № 3

                                                               до рішення  27 сесії 7-го скликання 

                                                              Чорнотисянської сільської  ради 

                  № 453  від 25.06.2018 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про плату за землю на території села Чорна Тиса

 

1. Загальні положення

1.1. Плата за землю – обов’язковий платіж у складі податку на  майно, що справляється у формі  земельного податку та орендної плати  за земельні ділянки державної і комунальної власності .

1.2. Ставки  плати  за землю та пільги щодо земельного податку встановлюються у відповідності до п.п.284.1 ст. 284 Податкового Кодексу України на підставі  рішень Чорнотисянської сільської  ради .

     1.3. При прийнятті рішення про встановлення плати за землю обов'язково визначаються об'єкт оподаткування, платник податків, розмір ставки, податковий період .

     1.4. Копія прийнятого рішення про встановлення ставок плати за землю надсилається у десятиденний строк з дня оприлюднення до контролюючого органу.

     1.5.Рішення про встановлення ставок плати за землю офіційно оприлюднюється органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів. Офіційно оприлюднене рішення про встановлення місцевих податків та зборів є нормативно-правовим актом з питань оподаткування місцевими податками та зборами.

     1.6. Не дозволяється сільським радам встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і фізичних осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів. 

2. Платники податку

Платниками податку є:

2.1. власники земельних ділянок;

2.2. землекористувачі.

3. Об’єкт оподаткування

Об'єктами оподаткування є:

3.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

4. База оподаткування .

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

4.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

4.2. Рішення ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4.3. Особливості оподаткування платою за землю

4.3.1. Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

4.3.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

4.3.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

5. Пільги із сплати податку

5.1. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб:

5.1.1.  Від сплати податку звільняються:

-  інваліди першої і другої групи;

-  фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

-  пенсіонери (за віком);

-  ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про  статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;  

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

-  учасники  антитерористичних операцій.

5.1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селищах - не більш як 0,25 гектара;

-  для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

-  для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

-  для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

5.1.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок  та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок  в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

5.2. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

Від сплати податку звільняються:

5.2.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

5.2.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.  

5.2.3.дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади науки, освіти, культури, охорони здоров’я, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

5.2.4. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

    5.3. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням,  кюветами, мостами, водопропускними спорудами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням;

- майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності;

- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

- земельні ділянки кладовищ;

- земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку;

6. Ставка податку

6.1. Ставка податку встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

6.2. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів (нормативна грошова оцінка яких не проведена), встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

7. Податковий період

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

8. Порядок обчислення плати за землю

8.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

8.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за встановленою формою, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

8.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

8.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

8.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за встановленою формою.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

8.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

9. Строки сплати  плати за землю

9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

9.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

9.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

9.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

9.7. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

10. Контроль

    10.1. Контроль  за повнотою та своєчасністю сплати здійснює ДПІ в Рахівському  районі.

                   Секретар сільської ради                                               М. В. Гринюк

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *