Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Чорнотисянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04351436) був реорганізований і увійшов до складу Ясінянської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

33 сесія сьомого скликання

У К Р А Ї Н А

ЧОРНОТИСЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

    Тридцять третя  сесія VIІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від  21 грудня  2018 року  № 544

 

Про сільський бюджет на 2019 рік

 

 Відповідно до пункту 1 статті 61 , пункту  1 частини першої статті  28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Бюджетного кодексу України , сільська рада

                                       ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2019 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 4 028 815 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 3 967 815 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 61 000 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки місцевого бюджету у сумі  4 028 815 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 3 967 815 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 61 000 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 300 гривень, що становить 0,007  відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

2. Затвердити бюджетні призначення  місцевого бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення.

Зазначити положення щодо затвердження розподілу між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та закладів культури відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням частини п'ятої статті 103  Бюджетного кодексу України.

        4.Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 305000 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення .                                                                                                                                 

       5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

 забезпечення продуктами  харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

        6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

          7.Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів сільського бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

          8. Чорнотисянській сільській раді  забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

          1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

          2) здійснення бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм ,забезпечуючи ефективне результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

          3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства , а саме;

               здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками ,бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою,встановленими Міністерством фінансів України , до 15 березня 2019 року;

               Оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

           4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

     

          5) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію і послуги зв»язку,

 які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

         9.Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2019 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64, статтею 97( в частині трансфертів) Бюджетного кодексу України.

         10.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

        11.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

        12.Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 69Бюджетного кодексу України.

       13.Надати право сільському голові за погодженням із постійною комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій сільської ради:

        1) приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування сільського бюджету, здійснювати протягом 2019 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

       2) вносити зміни до видатків сільського бюджету на 2019 рік, а саме здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень за обґрунтованим поясненням  з наступним затвердженням на сесії.

14. Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

15. Додатки № 1-4 та  до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Оприлюднити це рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету (Сорохманюк М.В.).

                      за дане рішення проголосувало за -11 депутатів,

                 проти немає, утримався -1 депутат, рішення прийнято .

Сільський голова                                                                 І.Д. Павлючок

 

                                                                                                                                                

 

         У К Р А Ї Н А

            ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ РАХІВСЬКИЙ РАЙОН

              ЧОРНОТИСЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
               ТРИДЦЯТЬ   ТРЕТЯ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

 від   21 грудня  2018 року                                           № 539

 с. Чорна Тиса

 

Про перелік

регіональних програм

 

                    Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада :

                                    В И Р І Ш И Л А :

           1. Затвердити Програму  «Подолання бідності» на 2019 рік .

                      за дане рішення проголосувало за -11 депутатів,

                 проти немає, утримався -1 депутат, рішення прийнято .

 

       Сільський голова :                                      І.Д.Павлючок

 

                                                                                                                                                

 

      У К Р А Ї Н А

            ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ РАХІВСЬКИЙ РАЙОН

                       ЧОРНОТИСЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                 ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

 від   21 грудня  2018 року                                           № 540

 с. Чорна Тиса

 

Про перелік

регіональних програм

 

                    Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада :

                                    В И Р І Ш И Л А 

          1. Затвердити Програму «Культурно-мистецькі заклади та заходи» на 2019 рік .

                      за дане рішення проголосувало за -11 депутатів,

                 проти немає, утримався -1 депутат, рішення прийнято .

       Сільський голова :                                      І.Д.Павлючок

 

 

                                                                                                                                                

 

      У К Р А Ї Н А

            ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ РАХІВСЬКИЙ РАЙОН

                       ЧОРНОТИСЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                  ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

 від   21 грудня  2018 року                                           № 541

 с. Чорна Тиса

 

Про перелік

регіональних програм

 

                    Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада :

                                    В И Р І Ш И Л А :

  1. Затвердити Програму « Покращення благоустрою населеного пункту» на 2019 рік .

                       за дане рішення проголосувало за -11 депутатів,

                 проти немає, утримався -1 депутат, рішення прийнято .

 

       Сільський голова :                                      І.Д.Павлючок

 

                                                                                                                                                

 

       У К Р А Ї Н А

            ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ РАХІВСЬКИЙ РАЙОН

                       ЧОРНОТИСЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                 ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

 від   21 грудня  2018 року                                           № 542

 с. Чорна Тиса

 

Про перелік

регіональних програм

 

                    Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада :

                                    В И Р І Ш И Л А :

         1. Затвердити Програму « Підтримки заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення » на 2019рік .

                      за дане рішення проголосувало за -11 депутатів,

                 проти немає, утримався -1 депутат, рішення прийнято .

       Сільський голова :                                      І.Д.Павлючок

 

                                                                                                                                                

 

      У К Р А Ї Н А

            ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ РАХІВСЬКИЙ РАЙОН

                       ЧОРНОТИСЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
                  ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ УІІ СКЛИКАННЯ

 

 від   21 грудня  2018 року                                           № 543

 с. Чорна Тиса

 

Про перелік

регіональних програм

 

                    Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні» , сільська рада :

                                    В И Р І Ш И Л А :

          1.Затвердити Програму «Фінансової-матеріальної підтримки Чорнотисянського виробничого житлово-комунального виробництва «на 2019 рік.

                      за дане рішення проголосувало за -11 депутатів,

                 проти немає, утримався -1 депутат, рішення прийнято .

       Сільський голова :                                      І.Д.Павлючок

 

 

У К Р А Ї Н А

ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

    від 21 грудня  2018 року             № 546

    с. Чорна Тиса.

 

           Про продовження оренди

           бібліотеки  філії № 49

           с.Чорна Тиса Рахівського р-ну

           Закарпатської області.      

                    Відповідно до ст. 32, 42 і60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , ст. 35 Закону України «Про власність», підпункту  «а» пункту 3 частини І статті 89 Бюджетного кодексу України, сесія сільської ради

 

                                                       в и р і ш и л а:

  1. Передати в оренду, строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно , загальною площею 50 кв.м. с. Чорна Тиса, розміщене за адресою: с.Чорна Тиса,вул. Центральна 170 «а», що перебуває на балансі сільської ради , строком на три роки. Орендна плата становить 1 (одна) грн.за рік.

                         За дане рішення проголосувало: за-12  депутатів,

                          проти-немає, утримались –немає.

                   Сільський голова:                                            І.Д. Павлючок.

                                                               

 

У К Р А Ї Н А

ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 грудня   2018  року                                             № 550

с. Чорна Тиса.

 

Про організацію харчування дітей

у дошкільному навчальному

закладі  на 2019 рік.

Відповідно до статті 26  Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні» та згідно статті 35 Закону України « Про дошкільну освіту». Заслухавши інформацію головного бухгалтера Вербещук М.М., сесія  сільської ради

                                                            в и р і ш и л а:

  1. Встановити денну норму харчування в ДНЗ на одну дитину в середньому 24       грн. 90 коп.
  2. Батьки або особи, які їх замінюють вносять плату за харчування дітей у комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 40 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день, починаючи від 01 січня 2019 року.

                              За дане рішення проголосувало  за  -  12  депутатів.

                               проти  - немає, рішення прийнято одноголосно.

             Сільський голова  :                                          І. Д. Павлючок   

                                                                

 

У К Р А Ї Н А

ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ   СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 21 грудня  2018  року                                      № 551

с. Чорна Тиса.

 

Про встановлення закупівельних

цін на молочні продукти харчування

у дошкільному навчальному

закладі  на 2019 рік.

 

         Заслухавши інформацію завідувачки дитячого садика Беркела Ганни Дмитрівни « Про  організацію харчування дітей у дошкільному  закладі» згідно статті 25  Закону України « Про місцеве самоврядування  в Україні» та згідно статті 35 Закону України « Про дошкільну освіту», та враховуючи пропозиції депутатів сільської ради  сесія сільської ради

                                                            в и р і ш и л а:

1. Встановити  такі закупівельні ціни на молочні продукти для харчування дітей в дитячому садику:

      -  молоко –    15  грн за 1 л ;

      -  сметана –   60  грн за 1 л ;

      -  творог -      60  грн за 1 кг.

 

                              За дане рішення проголосувало  за  - 12  депутатів.

                               проти  - немає, рішення прийнято одноголосно.

             Сільський голова  :                                                              І. Д. Павлючок   

 

                                                        

                                                У К Р А Ї Н А

         ЧОРНОТИСЯНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

   РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

        ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ  СЕСІЯ СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ                                 

                                       Р І Ш Е Н Н Я                                                                                

              

від 21 грудня 2018 року.           № 541.

с.Чорна Тиса

 

«Про  затвердження  розміру

допомоги на поховання»

 

                        Згідно  статті 34  Закону України «  Про місцеве самоврядування в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України  № 99 від 31.01.2007 року

« Про затвердження порядку допомоги   на поховання деяких  категорій осіб» виконуючи волевиявлення померлого,  або особи  яка зобов’язалася її поховати  та розмір допомоги на поховання  у зв’язку  з   тим, що на день смерті особи не працювали, не були зареєстровані в  центрі зайнятості, як безробітні  та не одержувли пенсію,  сесія сільської ради

                                               в и р і ш и л а:

          1.Затвердити   розмір одноразової  допомоги на поховання  в сумі 5000.00 грн. (п’ять тисяч гривень)

 За  дане рішення проголосувало: за -  12 депутатів,

 проти  -  не має, утримались -  немає,

 рішення прийнято одноголосно.

       Сільський голова:                                             І.Д.Павлючок            

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *