Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Чорнотисянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04351436) був реорганізований і увійшов до складу Ясінянської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

34 сесія 7-го скликання

 

 

У К Р А Ї Н А

ЧОРНОТИСЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Рахівського району, Закарпатської області

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОГО СКЛИКАННЯ

 РІШЕННЯ

14.03.2019  року.        № 560

с. Чорна Тиса

Про звіт сільського голови

про роботу  сільської ради за 2018 рік

                 Керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 42 «Повноваження сільського, селищного, міського голови», заслухавши та обговоривши звіт сільського голови Павлючок І.Д. “Про  роботу сільської ради за 2018 рік»,  сільська рада

                                                          вирішила:

         1.Звіт сільського голови про роботу сільської ради за 2018 рік прийняти     до відома.

         2. Роботу сільської ради  за 2018 рік, визнати задовільною.

3. Сільському голові Павлючок І.Д.:

3.1. Продовжити тримати на контролі безперервну  роботу бюджетних установ сільської ради, житлово-комунальне підприємство та  виконання сільського бюджету.

3.2. Спрямувати зусилля на повне здійснення виконавчим комітетом ради власних повноважень, забезпечення законності і правопорядку, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

3.3. Посилити вимогливість до  посадових осіб та керівників установ сільської ради, щодо виконання ними повноважень та функціональних обов’язків, виконання рішень ради та виконавчого комітету.

         3.4. Забезпечити виконання прийнятих комплексних та цільових програм  в галузях освіти, культури і спорту, соціального захисту населення, благоустрою населеного пункту.     

 3.5. Всебічно сприяти активізації діяльності депутатів, постійних комісій, залученню їх до підготовки  і розгляду питань.

         3.6. Активно працювати з керівниками установ та організацій, розташованих на території сільської ради  по наповненню бюджету, залученню членів їх трудових колективів до вирішення спільних проблем сільської громади.

         3.7. Забезпечити дотримання на території сільської ради  вимог Конституції України,  Законів та законодавчих актів.

4. Звіт сільського  голови «Про роботу сільської ради за  2018 рік»  висвітлити на веб-сайті Чорнотисянської сільської ради.

                       За дане рішення проголосувало: за - 9  депутатів.

                       Проти – немає, рішення прийнято одноголосно.

Сільський голова:                                                            І.Д. Павлючок

 

З В І Т

 сільського  голови   

«Про роботу сільської ради  за  2018 рік» .

          Відповідно  до  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  згідно ст42 «Повноваження сільського, селищного, міського голови»,  сільський голова звітує про свою роботу  не рідше одного разу на рік .

Робота виконавчого комітету, апарату сільської ради за звітній період була спрямована на виконання  повноважень наданих виконкому згідно Глави 2 «Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад» ст.27-41 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про звернення громадян», Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації»  та інших законодавчих актів, а також на виконання Програми економічного та соціально-культурного  розвитку селища на 2018 рік.

З метою забезпечення  виконання наданих повноважень виконком спрямовував свою роботу   на виконання  своїх  власних та делегованих  повноважень.

Ст. 27-42  Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»  передбачають  повноваження які віднесені до  компетенції виконавчого комітету, а саме:

Ст.27  Повноваження  у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

Ст..28 Повноваження в галузі будівництва, фінансів та цін;

Ст..29 Повноваження щодо управління  комунальною власністю.

Ст.30. Повноваження  в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.

Ст.31. Повноваження у галузі будівництва.

Ст..32 Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту.

Ст.33 Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.

Ст..34. Повноваження у сфері соціального захисту населення.

С.35. Повноваження в галузі  зовнішньоекономічної  діяльності.

Ст..36. Повноваження в галузі оборонної роботи.

Ст.37.Повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою.

Ст..38.Повноваження  щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

Ст.38-1. Повноваження у сфері надання безоплатної первинної правової допомоги.

Ст.39.Повноваження щодо  відзначення державними нагородами України.

Ст.40. Інші повноваження виконавчих  органів сільських, селищних, міських рад.

Ст.41. Особливості повноважень районних у містах рад та їх виконавчих органів.

Виконавчий комітет у своїй діяльності, яку  було проведено впродовж 2018 року,  поставив перед собою до виконання  ряд  значущих для села  напрямів,  таких як:  створення  сприятливих умов розвитку економіки села, наповнення місцевого бюджету, створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього бізнесу села, а також  тісна співпраця з ДП «Ясінянське ЛМГ» та підприємствами   села , так як вони є основними наповнювачами  місцевого бюджету. 

Дозвольте  проінформувати Вас про виконану роботу  виконкомом  Чорнотисянської сільської ради.

На виконання Указу Президента «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення громадян на письмове звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,  Чорнотисянською   сільською радою у 2018 році  було вжито невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді. Як правило,особистий  прийом громадян  ведеться щоденно, незважаючи на встановлені графіки. Питання про роботу зі зверненнями громадян розглядалися  на засіданнях виконавчого комітету, під моїм особистим контролем вирішувалися  питання, з якими зверталися  ветерани війни та праці, інваліди, учасники бойових дій та їх родини, багатодітні сім’ї. Впродовж  звітного періоду  у сільську раду надійшло 154 звернень, з них  повторних – 4 та 4 колективних.  За характером звернень  першість належить питанням  аграрної політики і земельних відносин, соціального захисту, забезпечення дотримання  законності та охорони правопорядку, реалізації прав та свобод громадян. 129 порушених питань були вирішені позитивно, по 7 питанням  відмовлено у задоволенні,  по 18 -  надані відповідні роз’яснення.  

На виконання  вище наведених звернень  виконкомом сільської  ради  проведено  13 засідань виконкому, на яких було прийнято 33 рішення з різних питань.   За звітній період проведено 13   сесій,   на яких прийнято  205 рішень.

 За звітній період надійшло 546 листів  вхідної пошти.

 Від виконкому  по вихідній  пошті надіслано  - 707 листів.

 Видано 2807  довідок. 

По реєстрації актів цивільного стану зареєстровано 97 актів, а саме:

Робота постійних комісій сільської ради

Планово-бюджетна постійна комісія:

Брала  участь у підготовці та розгляді слідуючих питань:

1.Про сільський  бюджет на  2018 рік

2.Про план економічного і соціально-культурного розвитку  села на 2018 рік.

3.Звіт про виконання сільського бюджету по доходах і видатках за  2018 рік.

4.Про затвердження  звіту  про виконання сільського бюджету за шість місяців 2018 року.

5.Про затвердження звіту   про виконання сільського  бюджету за   2018 рік.

6.Про проект сільського  бюджету на  2019 рік

7.Про план економічного і соціально-культурного розвитку  села  на 2019 рік.

60 народження

22 смертей

15 одружень

Сільським  головою прийнято 110  розпоряджень з основної діяльності виконкому та 26  розпоряджень з кадрових питань (прийняття на роботу, надання допомоги, відпустки, відрядження).

Крім письмових звернень  до спеціаліста з реєстраційного обліку за місцем проживання звернулося з усними зверненнями 334  громадян, яким  видано довідки про реєстрацію та проведено реєстрацію про місце проживання або зняття з реєстрації.

Реєстрацію з місця проживання чи зняття з реєстрації проводиться в сільській  раді з квітня 2016 року на підставі  Постанови Кабінету Міністрів України № 207 від 02.03.2016 року «Про затвердження Правил реєстрації місця  проживання та Порядку передачі органами  реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру.

Постійно-узгоджувальна земельна комісія та комісія санітарної очистки села, розглядає  з виїздом на місце та складає акти розгляду  звернень громадян  по спірних питаннях.

Брали участь у  підготовці  питання  на розгляд  сесії  сільської  ради :

«Про стан та завдання ради у сфері регулювання земельних відносин, розвитку фермерства, охорони навколишнього природного середовища, та хід виконання Програми розвитку земельних відносин   на території Чорнотисянської  сільської ради  за 2018 рік ”.

Про розгляд спірних  звернень. 

Фінансова та бюджетна політика

  1. Загальний фонд

Доходи загального фонду  сільського бюджету с.Чорна Тиса (без урахування трансфертів) за 2018 рік склали 5576,5 тис. грн., що до плану звітного періоду становить 113,1%. Найбільшу питому вагу в загальному фонді займає рентна плата за лісові ресурси. За 2018 рік такого податку надійшло 4235,8 тис. грн.,

З 2015 року запроваджений акцизний податок з кінцевих продаж підакцизних товарів. За 2018 рік надійшло до бюджету 16,0 тис. грн.,  

Податок на майно  надійшло  до бюджету за 2018 рік надійшло 62,2 тис. грн.

Єдиного податку надійшло до бюджету за 2018 рік  981,7тис.грн.

Державне мито надійшло до бюджету за 2018 рік  7,0 тис. грн.

Адміністративні штрафи  надійшло до бюджету за 2018 рік 8,3 тис. грн.

Плата за надання інших адміністративних послуг надійшло до бюджету за 2018 рік 10,3 тис.грн.

Субвенція з державного бюджету надійшло за 2018 року 255,2 тис. грн.

  1. Спеціальний фонд

До спеціального фонду сільського  бюджету за 2018  рік надійшло 85,3 тис. грн., що до плану звітного періоду становить  108,4%.

 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надійшло до бюджету 5,5 тис.грн.

Грошові стягнення за шкоду заподіяну порушенням законодавством про охорону навколишнього природного  середовища  надійшло до бюджету за 2018 рік  27,4 тис. грн.

Плата за послуги батьківська плата - надійшло до бюджету за 2018 рік 49,7 тис.грн.

Надходження від розміщення відходів надійшло до бюджету за 2018 рік 2,7 тис.грн.

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  склали 100,30 тис. грн. та становить 23,96% від всіх надходжень до доходної частини спеціального фонду.  

                                     Регуляторна діяльність

Відповідно підпунктів 12.3.4. пункту 12.3 статті 12 ПКУ рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднене до 15 липня року, а саме рішення :

Рішенням Чорнотисянської сільської ради від «04» грудня  2018 року № 537 Затверджено План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів Чорнотисянської сільської ради на 2019 рік.

                 Містобудування та землеустрій

У звітному році  проводилася робота щодо впорядкування містобудівної  документації,   яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту сільської ради. Розпочато роботу з розробки документації по генеральному плану с. Чорна Тиса.  За  рахунок  бюджету села розпочата робота  щодо виготовлення нормативно – грошової оцінки населеного пункту та  проведення інвентаризації земель. Такі роботи дадуть нам достовірні дані про площі, межі та склад угідь, нададуть змогу прогнозувати можливість використання нашого земельного потенціалу, передбачати надходження, обґрунтовано нараховувати земельний податок, визначати земельні ділянки, які використовуються нераціонально, та не за цільовим призначенням.  

        Ремонти, освітлення, благоустрій територій

У  2018  році:

- капітальний ремонт вуличного освітлення з застосування енергозберігаючих технологій по вул.Центральна в с.Чорна Тиса;

-  поточний ремонт автомобільної дороги в ур.Багенський с.Чорна Тиса;

- придбання світлодіодних металічних фігур;

         - встановлення відеокамер та відео реєстратора;

- благоустрій  та впорядкування території с.Чорна Тиса.

                        Освіта,   культура, спорт

На даний час на території села діє:  заклад загальної середньої освіти та  заклад дошкільної освіти: комунальний заклад Чорнотисянської сільської ради.

Відповідно до проектної документації щодо капітального ремонту аварійної стіни сільського будинку культури в с.Чорна Тиса Рахівського району Закарпатської області будинок культури на даний час знаходиться на капітальному ремонті.

22 липня 2018 року проведено ІІ фестиваль «Де бере початок річка Тиса».

19 грудня 2018 року проведено святкування до Дня святого Миколая.

                 В сфері  соціального захисту населення

За 2018рік оформлено  409 субсидії, в тому числі 31 від одиноких громадян та 378 від громадян села.

645 дітей 1-4 класів  отримали подарунки до Дня Святого Миколая від Депутата Верховної  Ради України Шевченка Олександра Леонідовича.

На обліку в Ясінянському територіальному центрі  знаходяться 32 одиноких та самотніх громадян села.

Із них на обслузі Ясінянського територіального центру знаходяться  17 одиноких громадян, яких обслуговують 2 робітники.

                      В галузі  оборонної  роботи

1.На обліку Чорнотисянської сільської ради нараховується -404  військовозобов’язаних в   тому числі:

-   сержантів, солдатів – 297 військовозобов’язаних;

-   офіцерів запасу: із них- чоловіків  – 4  військовозобов’язаних ;

- призвано в ЗСУ – 1

- - за контрактом -  1

-   призовників - 2.

- учасників АТО – 14.

допризовників – 85.             

        В сфері забезпечення законності правопорядку охорони прав свобод  і законних інтересів громадян:

  •  Створено аварійно-рятувальні бригади на випадок виникнення надзвичайних ситуацій
  • Здійснюється   поновлення Веб-сторінки з метою інформування  населення про роботу виконкому та сільської ради
  • Проводиться профілактична робота  з сім’ями , які схильні до вживання  спиртних напитків  та не виконують батьківські обов’язки,   а також  заслуховувались  на засіданнях виконкому про виконання батьківських обов’язків щодо виховання  дітей.
  • Забезпечується своєчасний розгляд заяв, звернень та скарг. 

 В селі започатковано та проведено фестиваль: «Де бере початок річка Тиса» за ініціативою Рахівської РДА . 

Заходи з цивільного захисту

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Чорнотисянської сільської ради в 2018 році було проведено наступні заходи :

1.Проведено вогнезахисне оброблення дерев’яних конструкцій горищного приміщення будівлі сільської ради;

3.Проведено заміри опору ізоляції і перевірку спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання  будівлі сільської ради ;

6.Організовано роботу  з цивільного захисту в селі Чорна Тиса;

7.Розроблено інструкцію щодо дій працівників Чорнотисянської сільської ради у разі виникнення аварійної ситуації, інструкцію з питань техногенної безпеки, цивільного захисту та дій в разі виникнення надзвичайних ситуацій;

8.Проведено щорічне технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (вогнегасників) в кількості 10 штук.

И останнє, дозвольте подякувати всім жителям громади,  керівникам підприємств, установ, депутатам  за порозуміння і підтримку в роботі, конструктивну і ділову співпрацю у розв’язанні питань  розвитку громади. Дякую за увагу.

 

     Сільський голова:                                                    І. Д. Павлючок

         

 

У К Р А Ї Н А

ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

                

Від  14 березня 2019 року    №    567                                                

с. Чорна Тиса.

 

Про внесення змін до рішення № 451

(додаток №1)від 25.06.2018 року

про встановлення розміру ставки

туристичного збору на території

села Чорна Тиса на 2019 рік (нова редакція)

Відповідно до Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами та доповненнями, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” від 23.11.2018 року № 2628-VIII, cт. 64 Бюджетного кодексу України, керуючись п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Чорнотисянська сільська рада

                                ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Положення про туристичний збір у с. Чорна Тиса згідно додатку.

         2. Встановити з 01.01.2019 року ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 Положення про туристичний збір у с. Чорна Тиса у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.     

         3. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2019 р. рішення 27-ої сесії Чорнотисянської сільської ради 7-го скликання від 25 .06.2018 року № 451 “Про затвердження Положення про туристичний  збір на території села Чорна Тиса на 2019 рік ”.

         4. Оприлюднити дане рішення в  засобах масової інформації та на офіційному сайті Чорнотисянської сільської ради chorna-tysa.rada.org.ua.

          5. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування збору до бюджету села Чорна Тиса здійснює Головне управління ДФС у Закарпатській області.

          6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  планово-бюджетну комісію сільської  ради.

        Сільський голова:                                      І.Д. Павлючок.

 

У К Р А Ї Н А

ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е ННЯ

 

Від 14 березня  2019  року                         № 588.     

с. Чорна Тиса

     

   Про зміну назви  та  затвердження Статуту 

    ЗДО ясел – садка с. Чорна Тиса.

           Керуючись  Законом України «Про дошкільну освіту»  та   Законом  України  «Про  місцеве самоврядування в Україні»,  ст.26 ,  сесія сільської   ради

                                              В  И  Р  І  Ш  И  Л  А:

       1.  Змінити найменування:    дошкільного  навчального   закладу  ясла - садок с. Чорна Тиса   Чорнотисянської  сільської  ради  Рахівського  району  Закарпатської  області  на:  повна назва  «  Заклад   дошкільної   освіти   ясла – садок  с. Чорна Тиса Чорнотисянської  сільської  ради  Рахівського  району  Закарпатської  області»; скорочена назва « ЗДО   с. Чорна Тиса».

      2. Затвердити Статут   закладу   дошкільної   освіти   ясла – садок    Чорнотисянської сільської  ради  Рахівського  району  Закарпатської  області  в  новій  редакції  (додається).

      3. Контроль за виконанням даного рішення   покласти на    постійну соціально – культурну  комісію Чорнотисянської сільської  ради. .

                       За дане рішення проголосувало за - 9  депутатів.

                       Проти – немає, рішення прийнято одноголосно.

 

                   Сільський  голова                                 І.Д. Павлючок.

 

                           ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

             РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

               ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

                                            Р І Ш Е Н Н Я

    від 21 грудня 2018 року                 № 585  

    с. Чорна Тиса.

 

Про скасування рішення тридцять

третьої сесії УІІ скликання від

21. 12. 2018 року № 553  «Про

визначення виду безоплатних

суспільно-корисних робіт».

 

       Керуючись ст.26  Закону України « Про  місцеве  самоврядування в Україні» сесія сільської  ради

                                                  в и р і ш и л а :

            1. Скасувати рішення тридцять третьої сесії УІІ скликання від

                21. 12. 2018 року № 553  «Про визначення виду безоплатних

                  суспільно-корисних робіт».

           2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
               соціально – культурну  комісію.

                      За дане рішення проголосувало за - 9  депутатів.

                       Проти – немає, рішення прийнято одноголосно.

 

 Сільський голова:                                                                     І.Д.Павлючок

 

 

У К Р А Ї Н А

ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

           

Від 14 березня  2019  року                         № 586.     

с. Чорна Тиса

 

Про затвердження перспективного плану

розвитку села  Чорна Тиса Рахівського району

на 2019-2021 роки

                Керуючись підпунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,відповідно до указу Президента України від 06 грудня 2018 року № 412 «Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації влади», враховуючи рішення загальних зборів громадян від 25 січня 2019 року  з метою визначення пріоритетних напрямків розвитку  села  Чорна Тиса в 2019-2021 роках, сільська рада                                                                                                                                                        

                                                ВИРІШИЛА :

      1.  Затвердити перспективний план розвитку села Чорна Тиса Рахівського  

           району  на  2019-2021 роки. (додається).

  1. Доручити сільському голові подати  затверджений перспективний план

      розвитку села Чорна Тиса  Рахівського району на 2019-2021 роки  до

      Рахівської райдержадміністрації  з метою включення об’єктів до

      перспективного плану розвитку  Рахівського району на 2019-2021.

                        За дане рішення проголосувало за - 9  депутатів.

                        Проти – немає, рішення прийнято одноголосно.

 

       Сільський голова :                                                            І.Д. Павлючок.

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *