Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Чорнотисянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04351436) був реорганізований і увійшов до складу Ясінянської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Рішення "Про порядок пайової участі замовників будівництва у розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури села Чорна Тиса "

                                                       

 

                                                  У К Р А Ї Н А

                           ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

             РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                           П’ЯТНАДЦЯТОЇ  СЕСІЇ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

від “  10 ”  липня 2017 року           № 246

Про  порядок пайової  участі замовників будівництва у розвитку інженерно -  транспортної  та соціальної  інфраструктури села Чорна Тиса

 

           З метою забезпечення виконання статті 40  Закону України  «Про регулювання містобудівної  діяльнгості»  керуючись статтею 26 п. 25 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»  сесія сільської  ради

                              В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити «Порядок пайової  участі замовників будівництва у розвитку інженерно -  транспортної  та соціальної  інфраструктури села Чорна Тиса»

 2. Затвердити «Типовий договір  та розрахунок до  договору  про пайову участь  будівництва у розвитку інженерно -  транспортної  та соціальної  інфраструктури села Чорна Тиса»

3. Затвердити  Положення « Про цільовий фонд  розвитку інженерно -  транспортної  та соціальної  інфраструктури села Чорна Тиса»

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  депутатську комісію сільської ради  по земельних  питаннях.

                                                   За дане рішення проголосувало за- 8 депутатів.

                                                   Проти –немає, рішення прийнято одноголосно.

 

                        Сільський голова:                            Павлючок І.Д.

                                 

                                     Затверджено

                                     Рішенням  15-ої сесії 7 скликання                                                                                                                     

                                 Чорнотисянської сільської ради

                                 № 246   від 10 липня 2017 року

Порядок

пайової участі замовників у  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради

1.Загальні положення:

1.1 Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  Чорнотисянської сільської ради встановлює порядок та умови участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської  сільської ради та визначає:

- коло суб’єктів, які залучаються до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської  сільської ради;

- об’єкти, при будівництві яких забудовник зобов’язаний взяти пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради;

- розмір пайової участі.

1.2 Порядок діє на всій території сільської ради і є обов’язковим для всіх замовників, незалежно від їх форм власності, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, інших організацій.

2. Визначення термінів:

2.1 У цьому Порядку терміни та визначення вживаються в такому значенні:

- будівництво –спорудження нового об’єкту,а також реконструкція (у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові) розширення, добудова існуючих об’єктів, реставрація і капітальний ремонт об’єктів, технічне переоснащення.

- об’єкт будівництва –об’єкт нового будівництва, добудова до існуючих будівель як житлово-громадського, так і виробничого призначення, на будівництво якого повинні бути складено окремо проект і кошторис, фінансування якого здійснює інвестор або забудовник та який підлягає прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку.

- замовник –фізична або юридична особа, яка має у власності або користуванні земельну ділянку і подала в становленому законодавством порядку заяву щодо її забудови  для здійснення будівництва.

- пайова участь –кошти,що вносяться замовниками до сільського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури   Чорнотисянської  сільської ради (далі Фонд).

- фонд – сільський цільовий фонд створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради з метою концентрації коштів для цільового фінансування заходів направлених на створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради.

- договір про пайову участь – договір який укладається між замовником і сільською радою (сільський голова) з метою участі замовників у інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради.

- інженерно-транспортна інфраструктура –комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій призначених  для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населених пунктів сільської ради.

- соціальна інфраструктура –комплекс закладів та інших об’єктів загального користування призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян.

- інженерні мережі –сукупність енергетичних,трубопровідних та кабельних мереж, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об’єктів будівництва.

- уповноважений орган–виконавчий орган Чорнотисянської сільської ради, уповноважений нею здійснювати реєстрацію звернень замовників про укладання договору про пайову участь у інженерно-транспортній та соціальній інфраструктурі  Чорнотисянської сільської ради готувати відповідні договори для укладання від імені сільської ради та здійснювати контроль за виконанням замовниками умов цих договорів.

3. Порядок залучення і використання пайової участі:

3.1 Замовник який має намір здійснити будівництво об’єкта, на території Чорнотисянської сільської ради, зобов’язаний взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради (далі інфраструктура) крім випадків  передбачених п.3,5 цього Порядку.

3.2 Замовники залучаються до участі у розвитку на підставі договору про пайову участь.

3.3 Пайова участь замовника у розвитку інфраструктури села полягає у відрахуванні замовником, до прийняття об’єкта в експлуатацію коштів (без ПДВ) до сільського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради в порядку та розмірі встановленому цим Порядком.

3.4 Кошти отриманні як пайова участь у розвитку інфраструктури, можуть використовуватися для створення і розвитку інфраструктури села згідно з Положенням про Фонд.

3.5 До пайової участі у розвитку інфраструктури села не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- будинків житлового фонду соціального призначення;

- будівель навчальних закладів,закладів культури, спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- індивідуальних житлових, дачних будинків загальною площею до 300 кв.м. господарських споруд на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій.

4. Розмір пайової участі:

4.1 Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури села з урахуванням інших відрахувань встановлений сільською радою не може перевищувати граничного розміру пайової участі інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів встановленого діючим законодавством України.

4.2 Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури Чорнотисянської сільської ради становить:

- 3 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта для нежитлових будівель та споруд;

- 0.1 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта для житлових будівель.

4.3 Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Чорнотисянської сільської ради визначається не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації уповноваженим органом звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівельних робіт.

4.4 Величина пайової участі визначається у договорі з урахуванням загальної кошторисної вартості визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами, правилами, без урахування витрат  на придбання та оформлення  земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд, влаштування інженерних мереж та комунікацій.

4.5 У випадку внесення змін до законодавства щодо граничного розміру пайової участі розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Чорнотисянської сільської ради встановлюється на рівні граничного розміру пайової участі, встановленого законодавством для відповідних об’єктів.

5. Договір про пайову участь

5.1 Пайова участь у розвитку інфраструктури Чорнотисянської сільської ради здійснюється на підставі договору про пайову участь який укладається між сільської радою та замовником.

5.2 Договір про пайову участь укладається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладання,але до прийняття об’єкта в експлуатацію.

5.3 Договір про пайову участь від імені сільської ради підписує сільський голова.

5.4 Істотними умовами договору про пайову участь є:

- розмір пайової участі;

- терміни оплати пайової участі;

- відповідальність сторін.

5.5 Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури Чорнотисянської сільської ради.

5.6 Розрахунок величини пайової участі проводиться уповноваженим органом не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладання договору та доданих до нього документів,що підтверджують вартість будівництва.

5.7 Кошти пайової участі перераховуються замовником  у грошовій безготівковій формі на рахунок зазначений у договорі. Оплата здійснюється замовником виключно у грошовій формі і не може здійснюватись у вигляді надання будь яких послуг.

5.8 Договором може бути визначена можливість оплати пайової участі частинами лише у разі прийняття сільською радою відповідного рішення.У такому випадку кошти сплачуються частинами згідно графіку про що укладається відповідна додаткова угода.

5.9 Кошти пайової участі перераховуються у терміни, встановлені договором, але до прийняття об’єкта в експлуатацію.

5.10 Замовники мають право на відстрочення сплати пайової участі про що треба не пізніше ніж за 15 днів до настання терміну сплати подати заяву. Рішення про відстрочення сплати приймається сільською радою про що укладається відповідна додаткова угода.

5.11 Довідка про повну сплату пайової участі видається замовнику  бухгалтерією Чорнотисянської сільської ради після остаточного розрахунку по укладених договорах про пайову участь. Копія довідки належним чином завірена надається замовником у 10 денний термін уповноваженому органу.

6. Заключні положення

6.1 Уразі несплати пайової участі передбаченої договором, замовник несе відповідальність згідно з умовами договору та відповідно до діючого законодавства.

6.2 Контроль за своєчасним укладанням і виконанням договорів  про пайову участь здійснюється уповноваженим органом.

6.3 Відсутність довідки про повну оплату пайової участі є підставою для не продовження договору оренди земельної ділянки яка знаходиться в користуванні в замовника.

6.4 Цей Порядок набирає чинності з дня опублікування рішення про його затвердження  дія його положень поширюється на всі об’єкти  на території Чорнотисянської сільської ради будівництво яких розпочато,але які до дня набрання чинності Порядку не введено в експлуатацію.

6.5 Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури села, вирішуються в судовому порядку.

 

Сільський голова:                                                         І.Д. Павлючок

 

Затверджено

рішенням 15-ої сесії 7 скликання

Чорнотисянської сільської ради

№246 від 10 липня 2017 року

Типовий договір

 

Про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради

 

село Чорна Тиса                                                     ________________20__ року

 

Чорнотисянської сільська рада, в особі сільського голови  Павлючка Івана Дмитровича який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішення Чорнотисянської сільської ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради» від 10.07.2017 р.№ 246.

надалі «Сторона 1» , з одної сторонни, та замовник

_____________________________________________________в особі_________________________________________________

що діє на підставі________________________________________________

надалі «Сторона 2» ,уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1 Відповідно до даного договору Сторона 2 здійснює пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури сільської ради шляхом перерахування коштів до сільського цільового фонду інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради (далі Фонд),а Сторона 1 приймає дані кошти на окремий рахунок.

2. Зобов’язання сторін

2.1 Сторона 1 зобов’язується:

2.1 1 Виконати розрахунок розміру пайової участі належної до оплати замовником у відповідності до Порядку, затвердженого рішенням Чорнотисянської сільської ради №246 від10.07. 2017 року.

2.1 2 Забезпечити видачу виконавчим комітетом Чорнотисянської сільської ради довідки про повну сплату коштів пайової участі, перерахованої Стороною 2 до фонду.

2.1 3 Забезпечити можливість реалізувати проект будівництва сторони 2 відповідно до погодження проектно-кошторисної документаціїз дотриманням державних будівельних норм.

2.2 Сторона 2 зобов’язується:

2.2 1 Здійснити будівництво об’єкта відповідно до погодження проектно-кошторисної документації з дотриманням державних будівельних норм.

2.2 2 Сплатити кошти пайової участі згідно з розрахунком величини пайової участі до Фонду Чорнотисянської сільської ради не пізніше ________________________2018 року до прийняття об’єкта в експлуатацію в сумі _______________________________грн. на розрахунковий рахунок №________________________________________________.

2.2 3 Забезпечити виконання відповідних технічних умов та зовнішнього благоустрою до введення об’єкту в експлуатацію.

2.2 4 Дотримуватись під час будівництва вимого проекту та правил благоустрою і утримання території Чорнотисянської сільської ради.

3. Права сторін.

3.1 Сторона 1 має право:

- вимагати від Сторони 2 додержання вимог чинного законодавства з  питань пайової участі у розвитку інфраструктури Чорнотисянської сільської ради;

- здійснювати перевірки додержання Стороною 2  умов цього договору;

- вимагати від Сторони 2 своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі у розвитку інфраструктури Чорнотисянської сільської ради.

3.2 Сторона 2 має право:

- реалізувати свій проект будівництва відповідно до погодженої проектно-кошторисної документації з дотриманням будівельних норм і правил благоустрою Чорнотисянської сільської ради;

-  вимагати від Сторони 1 виконання зобов’язань за цим договором.

3.3 Сторони також мають інші права, визначені законодавством України.

4. Відповідальність сторін.

4.1 За невиконання або неналежне виконання договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до закону, цього договору та Порядку, затвердженого рішенням сільської ради № 246 від 10.07.2017 року.

4.2 За несвоєчасну або неповну сплату коштів пайової участі, Сторона 2 сплачує пеню у розмірі 0,05 % облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

5. Інші умови.

5.1 Внесення змін та доповнень до договору здійснюється в письмовій формі за взаємною згодою сторін у вигляді додаткової угоди.

5.2 Всі суперечки між сторонами з яких не буде досягнуто згоди, вирішуються в судовому порядку, згідно чинного законодавства України.

5.3 Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до виконання зобов’язань у повному обсязі.

5.4 Даний договір складено у двох примірниках,які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної сторони.

5.5 Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку  інфраструктури Чорнотисянської сільської ради.

6. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.

Сторона 1                                                                 Сторона 2

7. Підписи сторін

 

Затверджено:

рішенням 15-ої сесії 7 скликання

Чорнотисянської сільської ради

№246 від 10 липня 2017 року

 

Розрахунок

 

до договору №____від________2017 року

Про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської  сільської ради

«____»__________2017 року                                                    село Чорна Тиса

Розрахунок розміру коштів пайової участі на розвиток інженерно –транспортної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради, у зв’язку з будівництвом об’єкта ,___________________що знаходиться за адресою _____________________________________,який є грошовим виразом раніше встановленого Договором відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта.

Розрахунок виконано на підставі:

1.Договору №________від ________________2017 року про пайову участь на розвиток інженерно –транспортної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради.

2. Положення про пайову участь на розвиток інженерно –транспортної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради, затвердженого рішенням №246 сесії          Чорнотисянської       сільської ради від 10 липня 2017 року.

3. Проектно-кошторисної документації в повному обсязі.

4. Інші документи,що підтверджують вартість будівництва об’єкту.

4.1 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Розрахунок розміру коштів пайової участі визначаються за формулою :

Р=ЗхВ%тис.грн., де:

Р- розмір коштів пайової участі,тис.грн..

З- загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта.

В - відсоток від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, %.

Головний бухгалтер:                                           М.М. Вербещук.

 

Затверджено:

рішенням 15-ої сесії 7 скликання

Чорнотисянської сільської ради

№246 від 10 липня 2017 року

 

Положення

Про Цільовий фонд  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради

 

1.Загальні положення.

1.1 Цільовий фонд розвитку інженерно –транспортної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради –(Цільовий фонд) створюється з метою фінансування заходів щодо розвитку інженерно –транспортної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради.

1.2 Кошти, отримані як пайова участь(внесок) замовників об’єктів,можуть використовуватись виключно на створення і розвиток інженерно –транспортної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради.

Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються у місцевому бюджеті на відповідний бюджетний період, з урахуванням вимог абзаців 1,2 цього Положення.

1.3 Розпорядником коштів Цільового фонду є виконавчий комітет Чорнотисянської сільської ради, визначений рішенням про сільський бюджет на відповідний бюджетний рік.

1.4 Терміни, які вживаються у цьому Положенні:

1.4.1 замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або користуванні  земельну ділянку і подала заяву щодо її забудови для здійснення будівництва.

1.4.2 розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури – нове будівництво, реконструкція,реставрація,капітальний і поточний ремонт,розширення та придбання об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради.

1.4.3 інженерно-транспортна інфраструктура–цекомплекс інженерних,транспортних споруд і комунікацій.

1.4 4 соціальна інфраструктура –це будівлі,споруди та інші об’єкти сфери освіти,охорони здоров’я,культури, соціального захисту,фізичної культури та спорту, об’єкти житлового, житлово-комунального та комунального господарства, також території загального користування.

1.5 Виконавчий комітет сільської ради веде облік договорів, про які йде мова в п 2.1 порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно –транспортної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради, в тому числі облік грошових коштів, що надходять до сільського бюджету від замовників та контролює виконання договорів замовниками.

2. Джерела формування Цільового фонду.

2.1 До джерел формування Цільового фонду належать кошти, що надійдуть від замовників відповідно до Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно –транспортної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради, та договорів, які будуть укладені відповідно до вказаного Порядку.

3. Використання коштів Цільового фонду.

3.1 Кошти цільового фонду використовуються виключно на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради.

3.2 Конкретні напрямки використання коштів Цільового фонду затверджуються Чорнотисянської сільською радою в сільському бюджеті, з урахуванням програм соціально-економічного розвитку на відповідний бюджетний період.

4. Звітність про формування та використання Цільового фонду.

4.1 Контроль за використанням коштів цільового фонду здійснюється постійною комісією з питань бюджету, фінансування, соціально-економічної політики і регуляторної діяльності  Чорнотисянської сільської ради.

4.2 Звіти про надходження та використання коштів цільового фонду подаються на розгляд та затвердження сільської ради разом із звітами про виконання сільського бюджету.

Головний бухгалтер:                                           М.М. Вербещук.

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *