Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Чорнотисянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04351436) був реорганізований і увійшов до складу Ясінянської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Рішення про затвердження плану регуляторних актів

                                                         

У К Р А Ї Н А

ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

    від 06 грудня  2017 року                                                  № 326

    с. Чорна Тиса.

    

Про затвердження Плану роботи

Чорнотисянської сільської ради з

підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік.

 

                          Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на підставі ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сільська рада,

                                     В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити План роботи сільської ради з підготовки проектів регуляторних

    актів на 2018 рік ( Додається)

2. Виконавчому комітету сільської ради ( секретар виконкому Гринюк М.В.)

   оприлюднити  дане рішення   на офіційному сайті сільської ради

   Чорнотисянської  сільської ради.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів, підтримання підприємництва та торгівлі.

                                   

                                   За дане рішення проголосувала за - 11 депутатів,

                                    проти –  , утр. - немає, не гол.- , відс.- 3,

                                    рішення прийнято .

 

 

 

 

Сільський голова                                                                       І.Павлючок

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ЧОРНОТИСЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

« ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ЧОРНОТИСЯНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  З ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ НА 2018  РІК»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Чорнотисянської  сільської ради «Про затвердження Плану роботи Чорнотисянської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік», як регуляторного акту.

1. Опис проблеми, яку планується врегулювати шляхом прийняття рішення

Шляхом прийняття даного рішення планується врегулювати роботу сільської ради з прийняття регуляторних актів.

2. Цілі (мета) регулювання

Метою прийняття рішення Чорнотисянської сільської ради «Про затвердження Плану роботи Чорнотисянської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік» є:

- безумовне виконання норм чинного законодавства.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

- введення в дію запропонованого акту.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до виникнення несвоєчасного прийняття рішень регуляторної політики з цим не буде забезпечено виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що прийняття даного рішення належить Чорнотисянській  сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення  до чинного законодавства.

Третя альтернатива введення в дію запропонованого акту є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

4. Опис механізмів та заходів, що пропонується для вирішення проблеми

Після прийняття зазначеного рішення акти законодавства Чорнотисянської сільської ради з питань з усіх питань відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

5. Обґрунтування можливостей досягнення мети у разі прийняття  рішення

Можливість досягнення цілей у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальним та обґрунтованим у зв’язку з тим, що метою розробки проекту рішення є цілеспрямоване.

Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної податкової служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.

Слід зазначити, що на дію даного акту можливий вплив зовнішніх чинників, таких, як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. У подальшому внесення змін до даногорішення, можливе у разі зміни діючого законодавства України або виникнення необхідності у нормативному врегулюванні певних правовідносин.

6. Очікувані результати прийняття рішення.

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акту. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси платників місцевих податків і зборів, органів державної податкової служби та місцевого самоврядування.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб'єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.

 

 

 

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

 

Інтереси органів місцевого самоврядування

Акти законодавства  сільської ради з питань оподаткування місцевими податками і зборами, відповідатимуть вимогам чинного законодавства;

 

Витрати на оприлю-

днення регуляторних

актів та прийнятих

рішень

 

 

7.Термін дії регуляторного акту

Рішення  Чорнотисянської сільської ради «Про затвердження Плану роботи  Чорнотисянської сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік» є загальнообов’язковим до застосування на території сільської ради  і термін його дії становить до прийнння нового рішення.

8. Визначення показників результативності рішення

Показники результативності дії рішення Чорнотисянської  сільської ради не можуть бути виражені у числовій формі у зв’язку з тим, що метою розробки даного акту є виконання вимог чинного законодавства.

У відповідності до ч.5 ст.12 Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

а) ознайомляться з зазначеним рішенням в офіційних засобах масової інформації – на сайті Чорнотисянської  сільської ради;

б) отримають регуляторний акт за запитами до Чорнотисянської сільської ради;

в) отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами.

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення

Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, посадовими особами виконавчого комітету сільської ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.

 Секретар сільської ради                                                   М.В.Гринюк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *