Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Чорнотисянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04351436) був реорганізований і увійшов до складу Ясінянської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Рішення "Про затвердження Положення про єдиний податок "

                                                       

 

                                                  У К Р А Ї Н А

                           ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

             РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                           П’ЯТНАДЦЯТОЇ  СЕСІЇ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

                                                   Р І Ш Е Н Н Я

 

від “  10 ”  липня 2017 року             №  249

Про  затвердження Положення про єдиний податок

          У відповідності до статті 7, ст. 8 ст. 10 ст. 12  п. 12. 3  ст. 293, ст. 294, ст. 295, ст. 296 Податкового кодексу України,  за рекомндаціями постійної  комісії  з  питань бюджету та керуючись пункотм 24  пп 1. ст. 26 Закону України  « про місцеве самоврядування в Україні»  сесія Чорнотисянської сільської  ради

                              В И Р І Ш И Л А:

1 .Затвердити Положення про єдиний податок. ( додаток 1)  

2. Оприлюднити дане рішення в засобах  маової  інформації.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію сільської ради з питань  бюджету.  ( голова комісії  Сорохманюк М.В.)

                                                   За дане рішення проголосувало за- 8депутатів.

                                                  Проти –немає, рішення прийнято одноголосно.

 

     Сільський голова:                                                          Павлючок І.Д.

   

 Додаток до рішення

 Чорнотисянської с/ ради

                                                                                                « 10 »  липня  2017 року

 №  249

 

  ЄДИНИЙ ПОДАТОК

1.Платники єдиного податку                                  

            Суб»єкти  господарювання,   які   застосовують  спрощену   систему

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку :

            1)перша група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та /або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

            2)друга група - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що відповідають сукупності таких критеріїв:

            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

            обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

            Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

            3)третя група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи-суб»єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 20000000 гривень;

            4)четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які перебувають у трудових відносинах з платником  єдиного  податку  - фізичною   особою,   не   враховуються   наймані  працівники,  які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю  і  пологами  та  у відпустці  по  догляду  за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

         При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

2. Не  можуть  бути  платниками  єдиного  податку  суб»єкти господарювання, які визначені пунктом 291.5 та  291.51 статті 291 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

         3. Ставки єдиного податку.

   3.1. Для першої  групи ставка единого податку встановлена п.293.1 у відсотках (фіксована ставка0 до розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на перше число звітного року. Бюджетом на 2017 рік встановлений прожитковий мінімум на 1 січня в розмірі 1600грн.

Відсоток ставки  для першої групи становить від 1 % до 10 % розміру прожиткового мінімуму на 1 січня податкового (звітного) року. Конкретна ставка податку залежно від виду діяльності підприємця вихначається місцевими радами відповідно до п.293.2 ПКУ.

   3.2. Ставка єдиного падотку на ФОП на другій групі встановлена у відсотказ (фіксована ставка) до розміру мінімальної зарплати ( МЗП) встановленого на 01 січня податкового (звітного) року ( 01.01.2018 р. – 3200). Розмір мінімальної заробітної плати визначається в Законі  про Державний бюджет на відповідний рік. Конкретний розмір ставки встановлюється місцевими радами аналогічно першій групі.

Відсоток ставки для даної групи становить від 2 % до 20 % від розміру мінімальної зарплати на 1 січня податкового (звітного) року.У 2018 році максимальна ставка єдиного податку для другої групи буде становити 3200 * 20 % = 640 грн.

   3.3. Для підприємців платників єдиного податку на третій групі ставка розраховується у відсотках до доходу. Відсоток ставки для даної групи становить 3 % доходу(якщо ФОП є платником ПДВ) і 5 % доходу ( для не платників ПДВ).

            3.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і другої  груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

           3.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської,  селищної  або  міської  ради  застосовується  максимальний  розмір  ставки  3

єдиного  податку,  встановлений  статтею 293 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями для відповідної групи таких платників єдиного податку.

4. Податковим (звітним) період для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік, для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал,  що визначено статтею 294 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

5.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного  податку визначаються статтею 295 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

6. Ведення обліку, складання звітності платниками єдиного податку визначаються статтею 296 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

7. Особливості нарахування сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку, їх відповідальність визначаються згідно зі статтями 297, 300 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

            Інші питання  щодо застосування спрощеної системи оподаткування, які не врегульовані даним розділом, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим  кодексом України.

 

 Головний бухгалтер:                                                           М.М.Вербещук

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *