Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Чорнотисянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04351436) був реорганізований і увійшов до складу Ясінянської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Рішення про затвердження постійної комісії

                                                         

 

                                                  У К Р А Ї Н А

                           ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

             РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                           ДЕСЯТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

 

    від 15 грудня 2016 року                         № 175  

    с. Чорна Тиса.

 

Про затвердження постійної комісії,

Порядку та Заходів щодо врегулювання

можливості виникнення конфлікту інтересів

у діяльності сільського голови, депутатів та

членів виконавчого комітету сільської ради

           Відповідно до ст.14 Закону України ″Про засади запобігання і протидії корупції″, ст.15 Закону України ″Про правила етичної поведінки″, ст.26 Закону України ″Про місцеве самоврядування в Україні″, Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 року № 214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.11.2010 року за № 1089/18384, з метою організаційного забезпечення та подальшого підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції в сільській раді, враховуючи рекомендації постійних комісій ради,

В И Р І Ш И Л А:

 1. Створити комісію з питань запобігання і протидії корупції в

Чорнотисянській сільській раді у складі:

 

Голова комісії:         Карабчук Василь Степанович.

Секретар комісії:     Лофердюк Оксана Іванівна.

Члени комісії:           Дердюк Василь Васильович.

                                     Лепетчук Леся Василівна.

 

2. Затвердити Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у разі його виникнення, в діяльності сільського голови, депутатів сільської ради, членів виконавчого комітету Чорнотисянської сільської ради (додаток №1).

      3. Затвердити Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів в діяльності сільського голови, депутатів сільської ради, членів виконавчого комітету Чорнотисянської  сільської ради та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення, що додаються (додаток №2).

 1. Ознайомити   посадових  осіб,   уповноважених  на  виконання функцій

місцевого самоврядування та депутатів Чорнотисянської сільської ради з пам’яткою, викладеною у додатку № 2 та забезпечити її  використання у разі виникнення конфлікту інтересів.

      5.  Дане рішення оприлюднити на веб-сторінці сільської ради.

 6.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

сільської ради з питань депутатської діяльності, етики та питань запобігання

та виявлення корупції, мандатну, взаємодії з правоохоронними органами та сільського голову.

 

               Сільський голова                                                          І.Павлючок                                                                                                   

                                                                                                                                                                         

                                                                                               Додаток 1

                                                                                Затверджено

                                                                                рішенням сільської ради

                                                                                 від  15 грудня 2016 р. №175 

 

                                                                                             Порядок

врегулювання конфлікту інтересів, у разі його виникнення,

в діяльності сільського голови, депутатів сільської ради,

членів виконавчого комітету Чорнотисянської  сільської ради

 

 1. Порядок врегулювання конфлікту інтересів, у разі його виникнення, в діяльності сільського голови, депутатів сільської ради, членів виконавчого комітету (далі – Порядок) – це документ метою прийняття якого є створення умов для запобігання та протидії корупції шляхом використання в повній мірі всіх передбачених чинним законодавством можливостей.
 2. Конфлікт інтересів, у разі його виникнення, в діяльності сільського голови, депутатів та членів виконавчого комітету Чорнотисянської сільської ради врегульовується під час підготовки проектів рішень та їх розгляду на пленарних засіданнях Чорнотисянської сільської ради та виконавчого комітету шляхом невідкладного письмового повідомлення (заяви):
  • членами виконавчого комітету під час підготовки проектів рішень та їх розгляду на пленарних засіданнях Чорнотисянської сільської ради -  на ім’я сільського голови;
  • сільським головою, депутатами сільської ради – на ім’я Чорнотисянської  сільської ради.
 3. Сільський голова, депутати та члени виконавчого комітету Чорнотисянської  сільської ради подають заяви для подальшої реєстрації вхідної кореспонденції та долучення до матеріалів сесії.
 4. Під час розгляду проекту рішення на пленарному засіданні Чорнотисянської  сільської ради головуючий на такому засіданні перед тим, як поставити на голосування проект рішення, в якому міститься особистий інтерес депутата чи сільського голови, зобов’язаний попередити присутніх на засіданні депутатів про наявність заяви щодо конфлікту інтересів та відмову від участі у голосуванні.
 5. При розгляді проектів рішень у постійних комісіях сільської ради депутат утримується від участі у голосуванні при розгляді проекту рішення ради, в якому міститься його особистий інтерес, про що робиться запис у висновку з даного питання.
 6. Під час розгляду проекту рішення на засіданні виконавчого комітету Чорнотисянської сільської ради головуючий на такому засіданні перед тим, як поставити на голосування проект рішення, в якому міститься особистий інтерес члена виконавчого комітету чи сільського голови, зобов’язаний попередити присутніх на засіданні членів виконавчого комітету про наявність заяви щодо конфлікту інтересів та відмову від участі у голосуванні.
 7. При затвердженні проекту рішення, один із пунктів якого містить конфлікт інтересів у діяльності зазначених вище осіб у сфері земельних майнових або фінансових відносин, даний пункт проекту рішення приймається як окреме рішення.
 8. Не задекларований відповідним чином до пленарного засідання сільської ради чи засідання виконавчого комітету пункт проекту рішення, який містить конфлікт інтересів, знімається з розгляду.

 

          Сільський голова                                                          І.Павлючок

 

     

 

                                                                                     Додаток 2

                                                                                    Затверджено

                                                                                    рішенням сільської ради

                                                                                від 15 грудня 2016 р. №175

                                                                                                          

                                                                                                                                         

 

                                                                                                   З А Х О Д И

щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів

в діяльності сільського голови, депутатів сільської ради,

членів виконавчого комітету Чорнотисянської  сільської ради

 та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виявлення

        1. Проводити заняття з депутатами та членами виконавчого комітету Чорнотисянської  сільської ради з метою вивчення відповідних вимог Кодексу Законів про Працю України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, законів України ″Про запобігання корупції″, ″Про державну службу″, та Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04 серпня 2010 року № 214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384, в частині попередження та врегулювання можливих конфліктів інтересів.

               Виконком сільської ради

                              Дата 2016 р, Щорічно

      2. Проводити попередження осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, про встановлені законодавством обмеження, які пов’язані з прийняттям на службу та її проходженням. 

      3. Вести цілеспрямовану роботу щодо формування у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій в органах місцевого самоврядування, свідомості про пріоритет інтересів держави чи територіальної громади у відносинах з іншими особами, навичок обов’язкового вжиття вичерпних заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів. 

      4. Забезпечити проведення обов’язкової експертизи рішень сільської ради та інших розпорядчих рішень, що визначають порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов'язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування, з метою унеможливлення виникнення конфлікту інтересів та передбачати порядок і шляхи врегулювання конфлікту інтересів           

       5. Забезпечити постійний контроль за призначенням та обранням осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, з метою попередження виникнення конфлікту інтересів.

        6. Вживати відповідні заходи щодо виконання вимог Закону України ″Про запобігання корупції″, попередження фактів виникнення конфлікту інтересів у випадках, коли посадова особа може мати певні приватні інтереси, пов’язані з майновими правами (наявність корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління, тощо).

        7. Забезпечити при виявленні конфлікту інтересів своєчасне реагування на порушення законодавства, усунення посадової особи від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або запобігання вчинення дій та прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів. При необхідності забезпечити застосування контролю за рішеннями, що приймаються посадовою особою у відповідності до Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Додаток 3

                                                                        Затверджено

                                                                        рішенням сільської ради

                                                                        від  15 грудня 2016 №175                                                                                                             

 

                                                                                  ПАМ’ЯТКА

особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, щодо врегулювання конфлікту інтересів

            I. Поняття конфлікту інтересів

Терміни щодо врегулювання конфлікту інтересів вживаються у значенні наведеному в Законі України ″Про запобігання корупції″

II. Шляхи врегулювання конфлікту інтересів

            Доцільно передбачити наступні способи врегулювання конфлікту інтересів:

          - позбавлення приватного інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів;

          - усунення особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів;

          - переведення особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого

самоврядування, на іншу посаду або його звільнення із займаної посади;

          - прийняття рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під зовнішнім контролем.

Часто зустрічаються випадки, коли особа, уповноважена на виконання функцій місцевого самоврядування,  має певні приватні інтереси, пов’язані з майновими правами. У цьому разі особа, уповноважена на виконання функцій місцевого самоврядування, може позбутися приватного інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління майна або у будь-який інший спосіб.

           Однак позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування або відновлення. Тому, не можуть вважатись позбавленням приватного інтересу дії щодо розлучення з подружжям, а також заяви, в тому числі публічні, про розірвання особистих, дружніх чи інших стосунків з іншими особами.

Не можуть вважатися позбавленням приватного інтересу відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління, якщо такі дії здійснюються на користь близьких родичів особи,  уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

 Особа, уповноважена на виконання функцій місцевого самоврядування, має письмово повідомити про спосіб позбавлення приватного інтересу уповноважені підрозділи органів державної влади, далі – Уповноважений орган.

З цього приводу уповноважена особа, а за її відсутності – Уповноважений орган, робить висновок про наявність або відсутність приватного інтересу.

У разі виникнення конфлікту інтересів особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, така особа не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом, якщо його неучасть не впливає на правомочність даного органу.

Однак, мова йде лише про ті колегіальні органи, які вправі приймати рішення, що породжують певні правові наслідки для окремих осіб чи невизначеного кола осіб.  Діяльність деяких колегіальних органів (як правило, це стосується колегій, комісій при органах державної влади чи місцевого самоврядування) носить консультативно-дорадчий характер і не має безпосереднього впливу на прийняття правового рішення.  Діяльність таких органів лише створює певні передумови для його прийняття.

У разі якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у якої виник конфлікт інтересів, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності даного органу, участь такої особи  у прийнятті рішень має здійснюватись під зовнішнім контролем.

У випадку коли конфлікт інтересів має постійний характер і не може бути розв’язаний шляхом усунення відповідної особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, від прийняття рішення або вчинення дій та за наявності рівноцінної вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям даної особи, відбувається переведення такої особи на іншу посаду. Однак переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою цієї особи.

Якщо переведення  на іншу посаду особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, є неможливим або така особа не погоджується на переведення на іншу посаду, і конфлікт інтересів не може бути врегульований в інший спосіб, то цю особу звільняють із займаної ним посади.

            Зазначені процедури переведення і звільнення здійснюються за рішенням органу чи посадової особи, які уповноважені приймати рішення про призначення  на посади . У цьому разі звільнення відбувається за участю тих органів і посадових осіб, які брали участь у його призначенні.

Форми зовнішнього контролю:

         - перевірка Уповноваженим органом змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних з предметом конфлікту інтересів;

         - розгляд справ та прийняття рішень особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, в присутності уповноваженої особи;

         - участь уповноваженої особи в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

 При цьому, вимоги до особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, стосовно прийняття рішень та/або вчинення дій стосовно предмету конфлікту інтересів можуть включати:

         - зобов’язання особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, надавати Уповноваженому органу для попереднього ознайомлення проекти нормативно-правових актів та правових актів індивідуального характеру, які стосуються предмету конфлікту інтересів;

         - зобов’язання особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, здійснювати розгляд справ або приймати рішення щодо предмету конфлікту інтересів у присутності уповноваженої особи або посадової особи Уповноваженого органу;

         - заборону особі, уповноваженій на виконання функцій місцевого самоврядування, брати участь у прийнятті рішень щодо предмету конфлікту інтересів під час роботи у складі колегіального органу.

  Приймаючи рішення про здійснення зовнішнього контролю, Уповноважений орган зазначає: форму зовнішнього контролю, термін дії розпорядження та вимоги до особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування,  щодо прийняття рішень та/або вчинення дій стосовно предмету конфлікту інтересів.

  Розпорядження про запровадження зовнішнього контролю надсилається особі, уповноваженій на виконання функцій місцевого самоврядування, його безпосередньому керівнику та відповідній уповноваженій особі не пізніше наступного робочого дня з моменту його видання.

  Такі заходи мають проводитись оперативно, оскільки прийняття рішень чи вчинення дій стосується зовнішніх правовідносин, тобто фізичними чи юридичними особами. Не можна допустити зволікання із проведенням зовнішнього контролю, адже це може перешкодити своєчасності забезпечення конституційних прав громадян, а також породити у них підозру у недобросовісності та упередженості з боку посадової особи чи іншого службовця відповідного органу державної влади.

 Якщо конфлікт інтересів виникає у зв’язку з діяльністю особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у складі колегіального органу, рішення про запровадження зовнішнього контролю надсилається колегіальному органу.

Зовнішній контроль може здійснюватися за ініціативою Уповноваженого органу, якщо до нього надходять повідомлення від фізичних або юридичних осіб про наявність конфлікту інтересів в діяльності публічного службовця. При виявленні на підставі інформації потенційного конфлікту Уповноважений орган виносить державному службовцю письмове попередження про неприпустимість порушення законодавчо встановленої процедури врегулювання такого конфлікту та у разі необхідності видає розпорядження про запровадження зовнішнього контролю. Копія такого попередження надсилається відповідній уповноваженій особі.

У разі якщо відповідна особа не вжила заходів по врегулюванню конфлікту інтересів і прийняла рішення або вчинила певні дії, це є підставою для о скарження такого рішення, а також вчинених ним дій або бездіяльності та визнання їх протиправними у судовому порядку. У цьому разі до державного службовця застосовуються відповідні заходи. Скасування рішення, прийнятого в умовах конфлікту інтересів, яке стало підставою для вчинення правочинну, є підставою для визнання такого правочинну судом недійсним.

Що стосується інших правочин, що вчинені в умовах конфлікту інтересів, вони можуть бути визнані недійсними.

Способи врегулювання конфлікту інтересів мають забезпечити своєчасність реагування на порушення законодавства і запобігти прийняттю рішень чи вчинення дій в умовах існування конфлікту інтересів.

     III. Законодавство України, яке регулює проблему конфлікту інтересів

               Закон України ″Про засади запобігання і протидії корупції″

  Стаття 1. Визначення термінів

  У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;

пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової;

правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;

приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;

реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, Національної поліції, Національне антикорупційне бюро України, Національне агентство з питань запобігання корупції;

{Частину першу статті 1 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 198-VIII від 12.02.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII від 10.11.2015}

суб’єкти декларування - особи, зазначені у пункті 1підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;

члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

виборні особи - Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.

  Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб

1. Особи, зазначені у підпунктах "а""в"-"з" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах "а", "в"-"з" пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.

Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на:

1) народних засідателів і присяжних;

2) близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи;

3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.

2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.

Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

 Стаття 28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Особи, зазначені у пунктах 12 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані:

1) вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі - Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

2. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

3. Безпосередн

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *