Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Чорнотисянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04351436) був реорганізований і увійшов до складу Ясінянської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Сесія -36 7-го скликання

                

                                                                                                           

                                                                    

У К Р А Ї Н А

ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА    СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Код згідно з КОАТУУ 2123687500

                                                  Р І Ш Е Н Н Я

Від  05 липня 2019 року                             № 624

 

«Про встановлення ставок та пільг із сплати

земельного податку на 2020 рік»

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284,   Податкового кодексу України    та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483, сесія  Чорнотисянської сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Чорнотисянської  сільської  ради Рахівського району  Закарпатської  області:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

           2. Оприлюднити дане  рішення  в засобах масової  інформації.

          3. Рішення 27-ї сесії  Чорнотисянської сільської ради УІІ скликання № 453 від 25.06.2018 року визнати такими, що втратили чинність.

       4. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

       5. Контроль за виконанням рішення покласти на планово-бюджетну постійну комісію .

СІЛЬСЬКИЙ   ГОЛОВА                                                   І. Д. Павлючок

 

 

У К Р А Ї Н А

ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

                                     Код згідно з КОАТУУ 2123687500

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 05 липня   2019 року                      № 449.

с. Чорна Тиса.

 

Про встановлення місцевих податків і зборів

на території села Чорна Тиса на 2020 рік.

 

            Відповідно до статті 34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,керуючись положеннями статей 4,10,12,268,293 Податкового кодексу України,пунктом  24 статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою наповнення сільського бюджету, сесія сільської ради

вирішила:

1. Встановити на території Чорнотисянської сільської ради наступні місцеві податки :

податок на майно , в тому числі:

а) податок на нерухоме майно,відмінне від земельної  ділянки;

б) транспортний податок;

в) плата за землю.

єдиний податок;

туристичний збір.

2.Затвердити:

- Положення про оподаткування податком на  нерухоме  майно, відмінне  від земельної ділянки   (додаток 1);      

- Положення про оподаткування транспортним податком (додаток 2);

- Положення про оподаткування платою за землю (додаток 3) ;

- Положення про оподаткування єдиним податком (додаток 4).

- Положення про туристичний збір (додаток 5).

3.Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до сільського бюджету місцевих  податків здійснюється Рахівською державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Закарпатській області. 

4. Дане  рішення оприлюднити офіційному сайті Чорнотисянської сільської  ради та у районній газеті «Зоря Рахівщини».

5.Визнати  таким,що втратили чинність рішення сесії  Чорнотисянської сільської ради   від  25. 06. 2018 року, а саме:

-  « Про встановлення ставки податку на нерухоме майно,відмінне від земельної  ділянки»;

-  «Про звільнення від сплати  податку на нерухоме майно,відмінне від земельної  ділянки»;

-  « Про затвердження Положення та встановлення ставки транспортного податку на території сільської ради на 2020 рік»;

-  « Про затвердження Положення про єдиний податок»;

-  «Про затвердження Положення про туристичний збір».

6.Дане  рішення  набирає чинності з 01.01.2020 року.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію.

      Сільський голова                                               І.Д.Павлючок

 

                                                       

 

                                                  У К Р А Ї Н А

                           ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

             РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

             ТРИДЦЯТЬ  ШОСТОЇ   СЕСІЇ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “  05 ”  липня  2019 року             № 621

 

Про  затвердження Положення про єдиний податок

 

 

        У відповідності до статті 7, ст. 8 ст. 10 ст. 12  п. 12. 3  ст. 293, ст. 294, ст. 295, ст. 296 Податкового кодексу України,  за рекомндаціями постійної  комісії  з  питань бюджету та керуючись пункотм 24  пп 1. ст. 26 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні»  сесія Чорнотисянської сільської  ради

                              В И Р І Ш И Л А:

1 .Затвердити Положення про єдиний податок з додатком 1.  

2.Установити ставки єдиного податку , згідно з додатком 2.

3. Оприлюднити це рішення  на офіційному сайті Чорнотисянської сільської  ради та у районній газеті «Зоря Рахівщини».

4. Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до сільського бюджету місцевих податків здійснюється Рахівською державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у  Закарпатській області.

5. Рішення 27-ї сесії Чорнотисянської сільської ради УІІ-го  скликання  № 450 від 25 06. 2019 року  визнати такими, що втратило чинність.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію .

                                                   За дане рішення проголосувало за- 11 депутатів.

Проти –немає, рішення прийнято одноголосно.

 

     Сільський голова:                                                          Павлючок І.Д.

 

 Додаток 1

 до рішення

 Чорнотисянської с/ ради

                                                                                                   « 05 »  липня  2019 року

  № 621.

 

  ЄДИНИЙ ПОДАТОК

1.Платники єдиного податку                                  

            Суб»єкти  господарювання,   які   застосовують  спрощену   систему

оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку :

            1)перша група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та /або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

            2)друга група - фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що відповідають сукупності таких критеріїв:

            не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

            обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

            Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.

            3)третя група - фізичні особи-підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи-суб»єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

            4)четверта група - сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

При   розрахунку   загальної   кількості  осіб,  які перебувають у трудових відносинах з платником  єдиного  податку  - фізичною   особою,   не   враховуються   наймані  працівники,  які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю  і  пологами  та  у відпустці  по  догляду  за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

         При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

2. Не  можуть  бути  платниками  єдиного  податку  суб»єкти господарювання, які визначені пунктом 291.5 та  291.51 статті 291 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

         3. Ставки єдиного податку.

   3.1. Для першої  групи ставка единого податку встановлена п.293.1 у відсотках (фіксована ставка0 до розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого на перше число звітного року. Бюджетом на 2020  рік встановлений прожитковий мінімум на 1 січня.

Відсоток ставки  для першої групи становить від 1 % до 10 % розміру прожиткового мінімуму на 1 січня податкового (звітного) року. Конкретна ставка податку залежно від виду діяльності підприємця вихначається місцевими радами відповідно до п.293.2 ПКУ.

   3.2. Ставка єдиного падотку на ФОП на другій групі встановлена у відсотказ (фіксована ставка) до розміру мінімальної зарплати ( МЗП) встановленого на 01 січня податкового (звітного) року. Розмір мінімальної заробітної плати визначається в Законі  про Державний бюджет на відповідний рік. Конкретний розмір ставки встановлюється місцевими радами аналогічно першій групі.

Відсоток ставки для даної групи становить від 2 % до 20 % від розміру мінімальної зарплати на 1 січня податкового (звітного) року.У 2020 році максимальна ставка єдиного податку для другої групи буде становити  20 % .

   3.3. Для підприємців платників єдиного податку на третій групі ставка розраховується у відсотках до доходу. Відсоток ставки для даної групи становить 3 % доходу(якщо ФОП є платником ПДВ) і 5 % доходу ( для не платників ПДВ).

            3.4. У разі здійснення платниками єдиного податку першої  і другої  груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

           3.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської,  селищної  або  міської  ради  застосовується  максимальний  розмір  ставки  3

єдиного  податку,  встановлений  статтею 293 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями для відповідної групи таких платників єдиного податку.

4. Податковим (звітним) період для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік, для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал,  що визначено статтею 294 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

5.  Порядок нарахування та строки сплати єдиного  податку визначаються статтею 295 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

6. Ведення обліку, складання звітності платниками єдиного податку визначаються статтею 296 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

7. Особливості нарахування сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку, їх відповідальність визначаються згідно зі статтями 297, 300 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

            Інші питання  щодо застосування спрощеної системи оподаткування, які не врегульовані даним розділом, вирішуються відповідно до норм, встановлених Податковим  кодексом України.

 Секретар сільської ради:                                                           М.В.Гринюк

 

У К Р А Ї Н А

ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

    від « 05 » липня  2019 року                                                        №  620

    с. Чорна Тиса.


Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

на 2020 рік.

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483,сесія сільської ради

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території  Чорнотисянської сільської ради Рахівського району Закарпатської області:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, за переліком згідно з додатком 2.

2. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з додатком 3.

3. Оприлюднити це рішення  на офіційному сайті Чорнотисянської сільської  ради.

4. Рішення 27-ї сесії Чорнотисянської сільської ради УІІ-го  скликання  № 449 від 25.06.2018 року  визнати такими, що втратило чинність.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію .

 

                                                   За дане рішення проголосувало за- 11 депутатів.      

Проти –немає, рішення прийнято одноголосно.

Сільський голова:                                                           І.Д.Павлючок.

 

                 Додаток № 1

 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                              рішенням Чорнотисянської

                                                                                       сільської ради

№ 620 від « 05» липня  2019 р.

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

 

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 р.

                                                

Населений  пункт, на який поширюється дія рішення Чорнотисянської сільської ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

2100000000

 

212360000

2123687500

с. Чорна Тиса, Закарпатської  області Рахівського району

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,1

 

 

0,1

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,5

 

 

0,5

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,1

 

 

0,1

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,5

 

 

0,5

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,4

 

 

0,4

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,4

 

 

0,4

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,4

 

 

0,4

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,4

 

 

0,4

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,5

 

 

0,5

 

 

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0,000

 

 

0,000

 

 

 

                    Додаток № 2

                                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                           рішенням Чорнотисянської

                                                                                                                           сільської ради

                                                                                                                            № 620  від «05» липня 2019 р.

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Населений  пункт , на який поширюється дія рішення  Чорнотисянської сільської ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

2100000000

 

212360000

2123687500

с.Чорна Тиса   Закарпатської  області Рахівського району

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Фізичні особи – інваліди першої і другої групи;

 100

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

 50

Пенсіонери (за віком);

 50

Ветерани праці

 50

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

 100

Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 100

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 100

Дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

 0

Релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, за земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення їх діяльності, а також благодійні організації, створені відповідно до закону, діяльність яких не передбачає одержання прибутків;

 100

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

 100

Комунальні підприємства територіальної громади Чорнотисянської сільської ради;

 100

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

 100

Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці. Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”. У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

 100

Бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

 0

Допоміжні (нежитлові приміщення): сараї, хліви, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторі підстанції

100

_______

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Секретар сільської ради:                                   М.В.  Гринюк.

 

Додаток 3

до рішення Чорнотисянської                

сільської  ради

« 05  » липня  2019 р. 

 № 620.

 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО

ПОДАТОК  НА НЕРУХОМЕ  МАЙНО, ВІДМІННЕ  ВІД  ЗЕМЕЛЬНОГО  ПОДАТКУ

 

  1.  Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

         Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

         якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

          якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.  

  1. Об’єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

         2.2. Не є об’єктом оподаткування:

об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади,  Чорнотисянської сільської ради, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

 будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 гуртожитки;

 житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням   міської ради;

 об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам                 з їх числа,  визнаним  такими  відповідно  до  закону,  дітям - інвалідам,  які

виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

 будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

3. База оподаткування

         3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Пільги із сплати податку

         4.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості – 100  кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх                           кількості -  350 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх                 часток), -  на 450 кв. метрів.

г) гаражі – гаражі (наземні і підземні) та вкриті автомобільні стоянки.

д) встановити стовідсоткову пільгу з податку на нерухоме майно для релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги з податку, що сплачується   з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

5. Ставка податку

         5.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються  у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування   і  визначені в додатках 1, 2 до рішення.

         6. Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

7. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту  4.1 пункту  4 додатка 1 до рішення та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4.1 пункту 4    додатка 1 до рішення та  відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4.1 пункту 4  додатка 1 до рішення  та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів  «б» та «в»  цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку,   обчисленого   згідно  з  підпунктом   7.1  пункту  7  додатка 1   до

рішення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема,  Чрнотисянської  сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня  року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

         7.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

         7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному

Кабінетом Міністрів України.

7.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому  Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

         8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

         8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 9. Порядок сплати податку

 9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до  міського бюджету   згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 10. Строки сплати податку

 10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до                   30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

           Інші питання щодо адміністрування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які не врегульовані даним рішенням, вирішуються відповідно до норм встановлених Податковим кодексом України.

 

           Секретар сільської ради:                                               М.В.Гринюк

 

 

                                                       

 

                                                  У К Р А Ї Н А

                           ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

             РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

             ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЇ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “  05   липня   2019 року           № 623

 

Про  затвердження Положення та встановлення ставки  транспортного податку на території сільської ради на 2020 рік.

 

           Керуючись п.24 ст. 26, ст.69  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.7, 10, 12 розділу І, ст.267 Податкового кодексу України,  сесія сільської  ради

                              В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про транспортний податок на території Чорнотисянської сільської ради на 2020 рік.

 2. Встановити ставку транспортного податку на території Чорнотисянської сільської ради на 2020 рік, згідно додатку.

3. Оприлюднити це рішення  на офіційному сайті Чорнотисянської сільської  ради та у районній газеті «Зоря Рахівщини».

4. Контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до сільського бюджету місцевих податків здійснюється Рахівською державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у  Закарпатській області.

5. Рішення 27-ї сесії Чорнотисянської сільської ради УІІ-го  скликання  № 452 від 25.06.2018 року  визнати такими, що втратило чинність.

6. Рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію .

                                                За дане рішення проголосувало за-11     депутатів.

                                                 Проти –немає, рішення прийнято одноголосно.

 

  Сільський голова:                                      Павлючок І.Д.

 

                                                                                                                                                Додаток № 1

                                                                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                               рішенням Чорнотисянської

                                                                                                                                               сільської ради

                                                                                                                                              № 623 від «05»  липня   2019 р.

                                                                                             

Положення

про транспортний податок

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього положення є об’єктами оподаткування.

2. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше  5 років і мають об’єм циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, легкового автомобіля, модель, марка.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього положення.

4. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього положення.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснює контролюючий орган за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2020 року подати контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку.

З 1 квітня 2020  року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючому органу відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт.

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

7. Порядок сплати податку

7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8. Строки сплати податку

8.1. Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

       Секретар сільської ради:                                                                    М.В.Гринюк

 

 

У К Р А Ї Н А

ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ШОСТА  СЕСІЯ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

       

Від  05 липня  2019 року                    №    622                                               

с. Чорна Тиса.

 

Про затвердження

Положення про туристичний збір

На території с. Чорна Тиса на 2020 рік

Відповідно до Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 року із змінами та доповненнями, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів” від 23.11.2018 року № 2628-VIII, cт. 64 Бюджетного кодексу України, керуючись п.24 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59, ч.1 ст.69 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Чорнотисянська сільська рада

                                ВИРІШИЛА:

         1. Затвердити Положення про туристичний збір у с. Чорна Тиса згідно додатку.

         2. Встановити з 01.01.2020 року ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 Положення про туристичний збір у с. Чорна Тиса у розмірі 0,5 відсотка - для внутрішнього туризму та 0,5 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

         3. Вважати таким, що втратило чинність з 01.01.2020 р. рішення 34-ої сесії Чорнотисянської сільської ради 7-го скликання від 14 .03.2019 року № 567 “Про затвердження Положення про туристичний  збір на території села Чорна Тиса на 2019 рік ”.

         4. Оприлюднити дане рішення в  засобах масової інформації та на офіційному сайті Чорнотисянської сільської ради chorna-tysa.rada.org.ua.

          5. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування збору до бюджету села Чорна Тиса здійснює Головне управління ДФС у Закарпатській області.

          6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  планово-бюджетну комісію сільської  ради.

        Сільський голова:                                      І.Д. Павлючок.

 

                  Додаток № 1

                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                          рішенням Чорнотисянської

                                                                                                                          сільської ради

                                                                                                                           № 622 від «05» липня 2019 р.

 

П о л о ж е н н я

про туристичний збір на території Чорнотисянської сільської ради

 

  1. Загальні положення

Туристичний збір встановлюється на підставі ст.268 Податкового кодексу України.

  1. Платники збору

Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію Чорнотисянської сільської ради, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Платниками збору не можуть бути особи, які:

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, на території Чорнотисянської сільської ради;

б) особи, які прибули на територію Чорнотисянської сільської ради у відрядження;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули на територію Чорнотисянської сільської ради за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.

  1. Ставка збору

Ставка встановлюється у розмірі 1 відсотка до бази справляння збору, визначеної пунктом 4 цього Положення.

  1. База справляння збору

Базою справляння є вартість усього періоду проживання (ночівлі) в місцях, визначених пунктом 5 цього Положення, за вирахуванням податку на додану вартість.

До вартості проживання не включаються витрати на харчування чи побутові послуги (прання, чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), телефонні рахунки, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд (віз), обов’язкове страхування, витрати на усний та письмовий переклади, інші документально оформлені витрати, пов’язані з правилами в’їзду.

  1. Податкові агенти.

Справляння збору може здійснюватися :

а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами;

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

  1. Особливості справляння збору

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.

  1. Порядок сплати збору

Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк, за місцезнаходженням податкових агентів.

Податковий агент, який має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий підрозділ як податкового агента туристичного збору у Рахівській державній податковій інспекції Головного управління ДФС у    Закарпатської області .

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Секретар сільської ради                                                          М.В. Гринюк.

 

                                                       

 

                                                  У К Р А Ї Н А

                           ЧОРНОТИСЯНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

             РАХІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

                           ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЇ  СЬОМОГО   СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

 

від “  05 ”  липня 2019 року           № 625

 

Про  порядок пайової  участі замовників будівництва у розвитку інженерно -  транспортної  та соціальної  інфраструктури села Чорна Тиса

 

           З метою забезпечення виконання статті 40  Закону України  «Про регулювання містобудівної  діяльнгості»  керуючись статтею 26 п. 25 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»  сесія сільської  ради

                              В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити «Порядок пайової  участі замовників будівництва у розвитку інженерно -  транспортної  та соціальної  інфраструктури села Чорна Тиса»

 2. Затвердити «Типовий договір  та розрахунок до  договору  про пайову участь  будівництва у розвитку інженерно -  транспортної  та соціальної  інфраструктури села Чорна Тиса»

3. Затвердити  Положення « Про цільовий фонд  розвитку інженерно -  транспортної  та соціальної  інфраструктури села Чорна Тиса»

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  депутатську комісію сільської ради  по земельних  питаннях.

                                                   За дане рішення проголосувало за- 11 депутатів.

Проти –немає, рішення прийнято одноголосно.

 

                        Сільський голова:                            Павлючок І.Д.

                                                                                                                                           

                                                                                                                                              Затверджено

                                                                                                                                               Рішенням  36-ої сесії 7 скликання                                                                                                                     

                                                                                                                                             Чорнотисянської сільської ради

                                                                                                                                            № 625  від 05 липня 2019 року

 

Порядок

пайової участі замовників у  розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради

1.Загальні положення:

1.1 Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  Чорнотисянської сільської ради встановлює порядок та умови участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської  сільської ради та визначає:

- коло суб’єктів, які залучаються до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської  сільської ради;

- об’єкти, при будівництві яких забудовник зобов’язаний взяти пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради;

- розмір пайової участі.

1.2 Порядок діє на всій території сільської ради і є обов’язковим для всіх замовників, незалежно від їх форм власності, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, інших організацій.

2. Визначення термінів:

2.1 У цьому Порядку терміни та визначення вживаються в такому значенні:

- будівництво –спорудження нового об’єкту,а також реконструкція (у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові) розширення, добудова існуючих об’єктів, реставрація і капітальний ремонт об’єктів, технічне переоснащення.

- об’єкт будівництва –об’єкт нового будівництва, добудова до існуючих будівель як житлово-громадського, так і виробничого призначення, на будівництво якого повинні бути складено окремо проект і кошторис, фінансування якого здійснює інвестор або забудовник та який підлягає прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку.

- замовник –фізична або юридична особа, яка має у власності або користуванні земельну ділянку і подала в становленому законодавством порядку заяву щодо її забудови  для здійснення будівництва.

- пайова участь –кошти,що вносяться замовниками до сільського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури   Чорнотисянської  сільської ради (далі Фонд).

- фонд – сільський цільовий фонд створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради з метою концентрації коштів для цільового фінансування заходів направлених на створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради.

- договір про пайову участь – договір який укладається між замовником і сільською радою (сільський голова) з метою участі замовників у інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради.

- інженерно-транспортна інфраструктура –комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій призначених  для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населених пунктів сільської ради.

- соціальна інфраструктура –комплекс закладів та інших об’єктів загального користування призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян.

- інженерні мережі –сукупність енергетичних,трубопровідних та кабельних мереж, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об’єктів будівництва.

- уповноважений орган–виконавчий орган Чорнотисянської сільської ради, уповноважений нею здійснювати реєстрацію звернень замовників про укладання договору про пайову участь у інженерно-транспортній та соціальній інфраструктурі  Чорнотисянської сільської ради готувати відповідні договори для укладання від імені сільської ради та здійснювати контроль за виконанням замовниками умов цих договорів.

3. Порядок залучення і використання пайової участі:

3.1 Замовник який має намір здійснити будівництво об’єкта, на території Чорнотисянської сільської ради, зобов’язаний взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради (далі інфраструктура) крім випадків  передбачених п.3,5 цього Порядку.

3.2 Замовники залучаються до участі у розвитку на підставі договору про пайову участь.

3.3 Пайова участь замовника у розвитку інфраструктури села полягає у відрахуванні замовником, до прийняття об’єкта в експлуатацію коштів (без ПДВ) до сільського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Чорнотисянської сільської ради в порядку та розмірі встановленому цим Порядком.

3.4 Кошти отриманні як пайова участь у розвитку інфраструктури, можуть використовуватися для створення і розвитку інфраструктури села згідно з Положенням про Фонд.

3.5 До пайової участі у розвитку інфраструктури села не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- будинків житлового фонду соціального призначення;

- будівель навчальних закладів,закладів культури, спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- індивідуальних житлових, дачних будинків загальною площею до 300 кв.м. господарських споруд на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій.

4. Розмір пайової участі:

4.1 Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури села з урахуванням інших відрахувань встановлений сільською радою не може перевищувати граничного розміру пайової участі інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів встановленого діючим законодавством України.

4.2 Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури Чорнотисянської сільської ради становить:

- 3 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта для нежитлових будівель та споруд;

- 0.1 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта для житлових будівель.

4.3 Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Чорнотисянської сільської ради визначається не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації уповноваженим органом звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівельних робіт.

4.4 Величина пайової участі визначається у договорі з урахуванням загальної кошторисної вартості визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами, правилами, без урахування витрат  на придбання та оформлення  земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд, влаштування інженерних мереж та комунікацій.

4.5 У випадку внесення змін до законодавства щодо граничного розміру пайової участі розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури Чорнотисянської сільської ради встановлюється на рівні граничного розміру пайової участі, встановленого законодавством для відповідних об’єктів.

5. Договір про пайову участь

5.1 Пайова участь у розвитку інфраструктури Чорнотисянської сільської ради здійснюється на підставі договору про пайову участь який укладається між сільської радою та замовником.

5.2 Договір про пайову участь укладається не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладання,але до прийняття об’єкта в експлуатацію.

5.3 Договір про пайову участь від імені сільської ради підписує сільський голова.

5.4 Істотними умовами договору про пайову участь є:

- розмір пайової участі;

- терміни оплати пайової участі;

- відповідальність сторін.

5.5 Невід’ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури Чорнотисянської сільської ради.

5.6 Розрахунок величини пайової участі проводиться уповноваженим органом не пізніше десяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладання договору та доданих до нього документів,що підтверджують вартість будівництва.

5.7 Кошти пайової участі перераховуються замовником  у грошовій безготівковій формі на рахунок зазначений у договорі. Оплата здійснюється замовником виключно у грошовій формі і не може здійснюватись у вигляді надання будь яких послуг.

5.8 Договором може бути визначена можливість оплати пайової участі частинами лише у разі прийняття сільською радою відповідного рішення.У такому випадку кошти сплачуються частинами згідно графіку про що укладається відповідна додаткова угода.

5.9 Кошти пайової участі перераховуються у терміни, встановлені договором, але до прийняття об’єкта в експлуатацію.

5.10 Замовники мають право на відстрочення сплати пайової участі про що треба не пізніше ніж за 15 днів до настання терміну сплати подати заяву. Рішення про відстрочення сплати приймається сільською радою про що укладається відповідна додаткова угода.

5.11 Довідка про повну сплату пайової участі видається замовнику  бухгалтерією Чорнотисянської сільської ради після остаточного розрахунку по укладених договорах про пайову участь. Копія довідки належним чином завірена надається замовником у 10 денний термін уповноваженому органу.

6. Заключні положення

6.1 Уразі несплати пайової участі передбаченої договором, замовник несе відповідальність згідно з умовами договору та відповідно до діючого законодавства.

6.2 Контроль за своєчасним укладанням і виконанням договорів  про пайову участь здійснюється уповноваженим органом.

6.3 Відсутність довідки про повну оплату пайової участі є підставою для не продовження договору оренди земельної ділянки яка знаходиться в користуванні в замовника.

6.4 Цей Порядок набирає чинності з дня опублікування рішення про його затвердження  дія його положень поширюється на всі об’єкти  на території Чорнотисянської сільської ради будівництво яких розпочато,але які до дня набрання чинності Порядку не введено в експлуатацію.

6.5 Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури села, вирішуються в судовому порядку.

Сільський голова:                                                         І.Д. Павлючок

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *