Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Чорнотисянська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 04351436) був реорганізований і увійшов до складу Ясінянської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Паспорт на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження сільського голови

Чорнотисянська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

____15.01.2019р.________№___12_________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.0100000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування головного розпорядника)

2.0110000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування відповідального виконавця)

3.01183300540Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

(код)(КФКВК)(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань11 000,00гривень, у тому числі загального фонду0,00гривень та

спеціального фонду-11 000,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон України "Про державний бюджет",рішення сесії Чорнотисянської сільської ради від 21.12.2018 року №544

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/пЦіль державної політики

7. Мета бюджетної програми

інші діяльність у сфері екелогії та охорони природних ресурсів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/пЗавдання  

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

1інша діяльність у сфері екоголії та охорони природних ресірсів0,0011 000,0011 000,00

 Усього0,0011 000,0011 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

 Усього  0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього

1234567   

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Чорнотисянська сільська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

Чорнотисянська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

____15.01.2019р._____№_______12_________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.0100000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування головного розпорядника)

2.0110000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування відповідального виконавця)

3.01182200380Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

(код)(КФКВК)(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань10 000,00гривень, у тому числі загального фонду10 000,00гривень та

спеціального фонду-0,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет",Закон України "Про військовий обов"язок і військову службу", рішення сесії Чорнотисянської сільської ради "Про сільський бюджет на 2019 рік" від 21.12.2018р.№ 544.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/пЦіль державної політики

1здійснення заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення здійснення заходів та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/пЗавдання

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

 Усього  0,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

 Усього  0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього

1234567

       

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Чорнотисянська сільська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

Чорнотисянська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

___15.01.2019р._____№_______12_______________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.0100000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування головного розпорядника)

2.0110000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування відповідального виконавця)

3.01171300421Здійснення заходів із землеустрою

(код)(КФКВК)(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань50 000,00гривень, у тому числі загального фонду50 000,00гривень та

спеціального фонду-0,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік,Закон України "Про місецеве самоврядування в Україні",Закон України "Про охорону земель", Закон україни "Про землнустрій ,Закон України "Про оцінуц земель", Закон украхни "Про Державний земельний кадастр",Рішення сесії Чорнотисянської сільської ради від 21.12.2018р. №544.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/пЦіль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/пЗавдання

1Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

 Усього  0,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

 Усього  0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього

1234567

0Затрат    0,00

0кількість земель, що потребують інвентаризаціїтис.гатехнічна документація0,000,000,00

0Продукту    0,00

0кількість земель, на яких планується провести інвентаризаціютис.га 0,000,000,00

0Ефективності    0,00

0середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризуватитис.грн. 0,000,000,00

0Якості    0,00

0відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувативідс. 0,000,000,00

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Чорнотисянська сільська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

Чорнотисянська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

__15.01.2019 р____№__12_______________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.0100000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування головного розпорядника)

2.0110000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування відповідального виконавця)

3.01160300620Організація благоустрою населених пунктів

(код)(КФКВК)(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань129 000,00гривень, у тому числі загального фонду129 000,00гривень та

спеціального фонду-0,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс україни, Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік",Накази міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836"Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів " зі змінами , від 20.09.2017р. №793 " Про затвердження складових програмноїкласифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", із змінами.Закон України "про місцеве самоврядування в україні" ,рішенняі  тридцять трерьої  сесії сьомого скликання Чорнотисянської сільської ради від 21.12.2018 року "про сільський бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/пЦіль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

8. Завдання бюджетної програми

№ з/пЗавдання

1Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства

2Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури

3Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури

4Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд

5Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд

6Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

7Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

8Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо )

9Утримання в належному стані об`єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)

10Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень

11Забезпечення благоустрою кладовищ

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

 Усього  0,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

 Усього  0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього

1234567

0Затрат    0,00

0площа міських автошляхів та споруд на них, які потребують капітального ремонтутис.кв.мкошторис1,000,001,00

0Продукту    0,00

0площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонттис.кв.мкошторис1,000,001,00

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Чорнотисянська сільська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

Чорнотисянська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

___15.01.2019р._______№___________12______________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.0100000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування головного розпорядника)

2.0110000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування відповідального виконавця)

3.01160200620Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

(код)(КФКВК)(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань60 000,00гривень, у тому числі загального фонду60 000,00гривень та

спеціального фонду-0,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституції України, Бюджетний кодекс україни, Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік".Накази міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, від 20.09.2017 №793  " Про затвердження складових грограмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів " ,зі змінами.Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення сесії Чорнотисянської сільської ради  від 21.12.2018 року №544.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/пЦіль державної політики

1покращити санітарний стан населеного пункту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи житлово комунального-господарства

8. Завдання бюджетної програми

№ з/пЗавдання

1Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

2Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності

3Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

4Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

 Усього  0,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

 Усього  0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього

1234567

0Затрат    0,00

0кількість підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримкиод.Дані установи1,000,001,00

0Продукту    0,00

0кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримкиод.Дані установи1,000,001,00

0Ефективності    0,00

0середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарстватис.грн.кошторис60,000,0060,00

0Якості    0,00

0відсоток кількості ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її потребуютьвідс.Розрахунок500,000,00500,00

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Чорнотисянська сільська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

Чорнотисянська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

____15.01.2019р._______№___12_____________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.0100000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування головного розпорядника)

2.0110000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування відповідального виконавця)

3.01140820829Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(код)(КФКВК)(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань76 000,00гривень, у тому числі загального фонду76 000,00гривень та

спеціального фонду-0,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, бюджетний кодекс України, Закон україни "про місцеве самоврядування в Україні" , Указ Президента України від 30.08.2001р. "про культурно мистецькі заклади та заходи" і спрямовано на підвищення культурно масових заходів села.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/пЦіль державної політики

1Програма "Культурно мистецькі заклади та заходи 

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення дальшого розвитку культурно-мистецьких заходів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/пЗавдання

1Поліпшення дальшого розвитку  культурно-мистецьких заходів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

1фінансове забезпечення здійснюється до закону України"Про місцеве самоврядуванняв Укрїні" та бюджетний кодекс України за рахунок коштів сільського бюджету76 000,000,0076 000,00

 Усього76 000,000,0076 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

 Усього  0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього

1234567

       

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Чорнотисянська сільська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

Чорнотисянська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____15.01.2019року_______№_________12________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.0100000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування головного розпорядника)

2.0110000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування відповідального виконавця)

3.01140600828Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

(код)(КФКВК)(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань330 377,00гривень, у тому числі загального фонду330 377,00гривень та

спеціального фонду-0,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон укарїни "Про державний бюджет України на 2019 рік", рішення Чорнотисянської сільської ради від 21.12.2018р.№ 544"Про сільський бюджет на 2019 рік", наказ міністерства фінансів України та Міністерства культури і ткризму України від 01.10.2010р. №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних прорграм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культури"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/пЦіль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів з надання належних послуг у галузі культури і мистецтва

8. Завдання бюджетної програми

№ з/пЗавдання

1Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

1використання бюджетних коштів для зарплати та для нарахувае293 377,000,00293 377,00

 Усього293 377,000,00293 377,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

 Усього  0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього

1234567

0Затрат    0,00

0середнє число окладів (ставок) керівних працівниківод.штатний розпис1,000,001,00

0середнє число окладів (ставок) спеціалістівод.штатний розпис1,000,001,00

0середнє число окладів (ставок) робітниківод.штатний розпис0,750,000,75

0кількість установ - усьогоод.меража1,000,001,00

0кількість установ - усього у тому числі: будинків культуриод.внутрішній облік1,000,001,00

0Продукту    0,00

0кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населенняод. 35,000,0035,00

0плановий обсяг доходівтис.грн.кошторис330,000,00330,00

0Ефективності    0,00

0середні витрати на проведення одного заходугрн.кошторис15 000,000,0015 000,00

0Якості    0,00

0динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періодувідс. 50,000,0050,00

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Чорнотисянська сільська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

Чорнотисянська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____15.01.2019 року_______№_______________12________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.0100000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування головного розпорядника)

2.0110000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування відповідального виконавця)

3.01132421090Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код)(КФКВК)(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань30 000,00гривень, у тому числі загального фонду30 000,00гривень та

спеціального фонду-0,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція україни,Бюджетний кодекс україни, Закон україни "Про  державний бюджет України на 2019 рік", Рішення сесії Чорнотисянської сільської ради від 21.12.2018р.№544"Про сільський бюджет на 2019 рік",Наказ міністерства  соціальної політики України від 19.04.2017р.№659 "Про затвердження Типового переліку бюджетнихпрограм і результативних показників  їх виконання для місцевих бюджетів у галузі №Соціальний захист та соціальне забезпечення".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/пЦіль державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/пЗавдання

1завдання програми "Подоланнчя бідності " є зміцнення соціально-економічного розвитку України на зниження рівня бідності

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

1Забезпечення надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцюволивиявлення  померлого або особі ,яка зобов"язалася поховати померлого10 000,000,0010 000,00

2Забезпечення надання допомоги , які потребують медичного лікування20 000,000,0020 000,00

 Усього30 000,000,0030 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

1"Подолання бідності"30 000,000,0030 000,00

 Усього30 000,000,0030 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього

1234567                                                          

1надання допомоги на поховання шткошторис10 000,00 10 000,00

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Чорнотисянська сільська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Роз-порядження сільського голови

Чорнотисянська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_______15.01.2019р.______№______________12___________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.0100000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування головного розпорядника)

2.0110000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування відповідального виконавця)

3.01110100910Надання дошкільної освіти

(код)(КФКВК)(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань2 179 428,00гривень, у тому числі загального фонду2 129 428,00гривень та

спеціального фонду-50 000,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон Украхни "Про дошкільну освіту " від 11.07.2001 №2628-ІІІ зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про зарвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" від 22.11.2004 № 1591 зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ,закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 30.08.2002 № 1298 зі змінами та доповненнями.

Рішення сільської ради " Про сільський бюджет на 2019 рік"від 21.12.2018 №544

Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 зі змінами та доповненнями, Статути установ

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/пЦіль державної політики

1Надання дошкільної освіти

7. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти

8. Завдання бюджетної програми

№ з/пЗавдання

1Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

2надання дошкільної освіти2 129 428,0050 000,002 179 428,00

 Усього2 129 428,0050 000,002 179 428,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

 Усього  0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього

1234567

0Затрат    0,00

0кількість дошкільних навчальних закладівод.Мережа установи1,000,001,00

0Продукту    0,00

0кількість дітей, що відвідують дошкільні закладиосібзвітність установи80,000,0080,00

0Ефективності    0,00

0діто-дні відвідуванняднівКількість днів відвідування5 056,000,005 056,00

0Якості    0,00

0кількість днів відвідуванняод.Розрахунок544,000,00544,00

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Чорнотисянська сільська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження сільського голови

Чорнотисянська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

____15.01.2019 року___№__________12________________

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1.0100000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування головного розпорядника)

2.0110000Чорнотисянська сільська рада

(код)(найменування відповідального виконавця)

3.01101500111Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(код)(КФКВК)(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань1 153 010,00гривень, у тому числі загального фонду1 153 010,00гривень та

спеціального фонду-0,00гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Податковий кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

наказ міністерства фінансів України "Про зарвердження складовихпрограмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" віл 20.09.2017 №793 зі змінами ,Наказ Міністерства фінансів України " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевихбюджетів" від 26.08.2014 №836

Рішення тридцять третьої сесії сьомого скликання Чорнотисянської сільської ради від 21.12.2018 року " Про сільський бюджет на 2019 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/пЦіль державної політики

1Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

7. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради ,районної у місті( у разі їїстворення),міської,селищної,сільської рад

8. Завдання бюджетної програми

№ з/пЗавдання

1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

2Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/пНапрями використання бюджетних коштівЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень1 153 010,000,001 153 010,00

 Усього1 153 010,000,001 153 010,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/пНайменування місцевої / регіональної програмиЗагальний фондСпеціальний фондУсього

12345

 Усього  0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗагальний фондСпеціальний фондУсього

1234567

0Затрат    0,00

0кількість штатних одиницьод.штатний рощпис11,000,0011,00

0Продукту    0,00

0кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргод.журнал реєстраціїї963,000,00963,00

0Ефективності    0,00

0витрати на утримання однієї штатної одиницітис.грн.внутрішній облік7,700,007,70

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Чорнотисянська сільська рада

(Назва місцевого фінансового органу)

Сільський голова І.Д.Павлючок

(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

М.П.

У К Р А Ї Н А

ЧОРНОТИСЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Рахівського району, Закарпатської області

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 С І Л Ь С Ь К О Г О    Г О Л О В И

 

15 січня 2019 року                                                               №  12

 

Про затвердження паспортів

бюджетних програм на 2019 рік

 

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпоряджень Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 № 538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» та від 23.05.2007 № 308-р «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» та рішення сільської ради 7 скликання від 21.12.2018 року № 544 «Про сільський бюджет на 2019 рік»

 

1. Затвердити паспорти бюджетних програм сільського бюджету на 2019 рік, що додаються, а саме:

1.1. КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;

1.2.   КПКВКМБ 0111010  «Надання дошкільної освіти»;

1.3. КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів»;

1.4. КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»;

  1. КПКВКМБ  0116030  «Організація благоустрою населених пунктів»;
  2. КПКВКМБ  0117130 «Здійснення заходів із землеустрою»;
  3. КПКВКМБ  0114082 «Інші заходив галузі культури і мистецтва»;
  4. КПКВКМБ  0116020 «Забезпечення функціонування підприємств,установ та організацій, що виробляють,виконують та /або надають житлово-комунальні послуги»

      1.9    КПКВКМБ  0118220 «Заходи то роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення»;

  1.  КПКВКМБ 0118330   «Інша діяльність у сфері екології та охорона природних ресурсів».

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

       3. Дане розпорядження затвердити на черговій сесії сільської ради.

     Сільський голова:                                               І.Д.Павлючок

 

 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *